SFbBox by website

HomeObjazdowa Galeria Sztuki - wystawa Waldemara Swatowskiego

Objazdowa Galeria Sztuki - wystawa Waldemara Swatowskiego

zaproszenie swatowskiZapraszamy na kolejną odsłonę Objazdowej Galerii Sztuki ZPAP - " Nieznane pragnienia" wystawa malarstwa Waldemara Swatowskiego. Wernisaż wystawy 22 maja godz.18.oo, Galeria 31 ul. Braci Wieniawskich 5, Lublin.

Waldemar Swatowski
Urodzony w 1965 r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Od 2007 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w dziedzinie malarstwa. Udział w wystawach zbiorowych plastycznego środowiska zamojskiego i wystaw zbiorowych organizowanych przez ZPAP - Okręg Lublin.


"Historyk sztuki miałby pewnie kłopot z Waldka malarstwem. Pierwsze wrażenie sugeruje, że to malarstwo abstrakcyjne. Kolor, forma, faktura i gest to cechy pasujące do abstrakcji. Jednak w każdym rodzaju twórczości najważniejsza jest osobowość twórcy. Osobowość, czyli rodzaj emocji indywidualny dla każdego człowieka. To ona jest czynnikiem sprawczym powstawania indywidualnego dzieła sztuki. Dlaczego? Bo dzieło sztuki jest bardziej symbolem niż bezpośrednim opisem rzeczywistości. Te symbole to rodzaj „ skłonności estetycznych” autora. Bywają wytworem intelektu ale częściej są przejawem „natchnienia”. Nie mam ambicji analizowania twórczości Waldka pod względem formalnym, jednak wydaje się, że kolor i forma są dla niego najważniejsze. O powstawaniu formy trafnie pisał H. Read „Forma chociaż można ją analizować w kategoriach intelektualnych jest pochodzenia intuicyjnego”. Kolor zaś to dusza obrazu. Jest on narzędziem budowania wewnętrznego nastroju obrazu. Wracam do wątpliwości historyka sztuki, jakie to malarstwo? W mojej ocenie jest to malarstwo bliższe metaforyzmu czy symbolizmu niż abstrakcji. Nie jest to jednak metafora łatwa do zdefiniowania bo pochodzi z duszy autora. Rzecz jednak nie w szufladkowaniu. Piszę o tym tylko dlatego by widzowie nie ulegali zbyt łatwej pokusie „nie zrozumienia” tego co nierzeczywiste. …istnieją malarze którzy malują rzeczy, jak również malarze, którzy posługując się malowanymi przez siebie rzeczami tworząobrazy… (Jose Ortega y Gasset „Dehumanizacja sztuki”) To prawda ważna dla wielu malarzy, dla Waldemara Swatowskiego jak widać też.
Winicjusz Borowski

 

SFbBox by website