SFbBox by website

HomeKomunikaty

Aktualności

ŚP. Adela Adamczyk /01.04.1931 - 16.02.2022/

Adela AdamczykZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lutego 2022 r. zmarła nasza koleżanka artystka,
pedagog Adela Adamczyk
Ur. 1 kwietnia 1931 r. w Zamostku w pow. krasnostawskim. Ukończyła Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie następnie kontynuowała naukę
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, które ukończyła w 1951 r.
Studiowała na wydziale ceramiki w PWSSP we Wrocławiu. Ukończyła studia z dwoma
specjalizacjami: malarstwo architektoniczne i ceramika (1957 r.) Dalszą naukę kontynuowała
w krakowskiej ASP. Obroniła dyplom ze specjalizacją gobelin ręczny na wydziale tkaniny
artystycznej uzyskując tytuł artysty plastyka. Od 1962 roku do 1985 była nauczycielem w
Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Od 1961 roku jest członkinią Związku
Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczka plenerów malarskich w Supraślu, Wiśniczu,
Gdańsku, Nałęczowie. Laureatka wielu konkursów plastycznych. Uhonorowana nagrodami:
1964 – Lublin, Prezydium WRN, 1965 – Lublin, Prezydium WRN, 1969 – Lublin, Prezydium
WRN, 1969 – Nagroda państwowa za całokształt twórczości graficznej, 1971 – Lublin,
Prezydium WRN, 1971 – Lublin, Nagroda Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych, 1972 – Lublin, Nagroda Kuratora Okręgu Lubelskiego, 1979 – Nagroda
Ministerstwa Oświaty i Wychowania, oraz odznaczeniami: 1974 – Zasłużony działacz
Kultury, 1982 – Złoty Krzyż zasługi.
Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 lutego (sobota) o godz. 10.00
w Kościele w Gorzkowie k. Krasnegostawu
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.

ŚP. Donat Kowalski /14.04.1958 - 08.02.2022/

dsc 1829Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2022 r. zmarł nasz kolega artysta malarz, pedagog Donat Kowalski

Urodził się 14.04.1958 roku w Szczebrzeszynie.

W latach 1973-78 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
Od roku 1978 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha, gdzie w roku 1983 uzyskał dyplom z wyróżnieniem.
Od roku 1988 prowadził zajęcia dydaktyczne z rysunku i malarstwa na  różnych latach studiów w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Był także  opiekunem pracowni dyplomowej. Wielokrotnie był kierownikiem i opiekunem letnich plenerów malarskich dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W latach 1984/85 oraz 1999 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Otrzymał nagrodę Rektora UMCS w Lublinie za działalność dydaktyczną w latach (w latach 1990, 1996, 2007), a w 2005 roku Srebrny Krzyż Zasługi. Uprawiał twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa. Był autorem ponad 20 wystaw indywidualnych, brał udział w około 100 wystawach zbiorowych. Od 1988 roku był uczestnikiem cyklicznych wystawach lubelskiego
i zamojskiego środowiska plastycznego.

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 12:00 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.

"Na początku był mrok..- Jubileusz 35-lecia pracy twórczej "

Serdecznie zapraszam na wystawę malarstwa Marka Andały "Na początku był mrok..- Jubileusz 35-lecia pracy twórczej "

Centrum Spotkania Kultur, Plac teatralny 1

Galeria Ciche Kąty,  poziom +1.

Wystawa trwa od 25.01 do 16.02. 2022.

Marek Andała.

Urodzony w 1957 w Ostrowi Mazowieckiej.  Absolwent PLSP w Supraślu (1977). Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie: malarstwo w pracowniach profesorów Andrzeja Kołodziejka, Jana Popka i Ryszarda Winiarskiego oraz  grafikę w pracowni prof. Maksymiliana Snocha. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Ryszarda Lisa w 1984r. W dorobku Artystyczny ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych oraz uczestnictwo w licznych wystawach zbiorowych. Uczestnik i laureat wielu konkursów sztuki Marek Andała. Jest Członkiem Okręgu Lubelskiego ZPAP, współzałożycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad  Wisłą, gdzie  prowadzi autorską galerię sztuki „Andała” 

Więcej informacji pod adresem:

https://marekandala.pl/marek-andala/

„Inspiracje Ziemią… zakwitły bursztynem ”

zapro netSerdecznie zapraszamy na wystawę Krystyny Rudzkiej-Przychody i Lucjana Gazdy „Inspiracje Ziemią… zakwitły bursztynem ” Jubileusz 30-lecia współpracy twórczej.

Centrum Spotkania Kultur, Plac teatralny 1

Galeria City Project,  poziom -1.

Wystawa czynna 21.01 - 13.02.2022 r.

Wystawa Inspiracje Ziemią... zakwitły bursztynem to część retrospektywy i bieżącego malarstwa Krystyny Rudzkiej-Przychody oraz zjawiskowej kolekcji bursztynu
dr Lucjana Gazdy, to wystawa kusząca widza opowieścią pełną tajemnic, złotawej poświaty, mitów i prawdy o lubelskim bursztynie.

Wszystko zaczęło się od Międzynarodowego Dnia Ziemi i wystawy Inspiracje Ziemią....
w kazimierskim spichlerzu Krzysztofa Przybyły w 1991 r. Wydarzenie to zaowocowało cyklem wystaw łączących malarstwo Krystyny Rudzkiej-Przychody i zainteresowania badawcze dr. Lucjana Gazdy naukowca z Politechniki Lubelskiej.

Badania dotyczące złoża bursztynu na Lubelszczyźnie, w których uczestniczył dr. Lucjan Gazda, były na tyle inspirujące, że stały się  kolejnym tematem podjętym przez obydwojga przyjaciół.

Monochromatyczne, nietransparentne, dwuwymiarowe lapidarium wystawy sprzed lat ma możliwość na całkowitą transformację. Przeobrazi się ona w zielenie glaukonitu, ciepłe, słoneczne barwy w odcieniach bursztynu. Pokreśli jego przeźroczystość, tajemniczość i magię

Wernisaż i wystawa w Centrum Kultury Wilanów

Zaproszenie Roman Gruszecki1

PRZYJĘCIA DO ZPAP NA PODSTAWIE PRAC

Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków informuje, iż posiedzenie Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw przyjęć do Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie prac i innych dowodów działalności twórczej odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 roku w siedzibie Okręgu Lubelskiego ZPAP w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 3. Zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Przyjęć do ZPAP kandydaci proszeni są o dostarczenie niżej wymienionego kompletu dokumentów wraz z dowodem uiszczenia obowiązującej bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 1400,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta złotych) najpóźniej do dnia 29 listopada 2021 roku do Biura ZPAP OL,
ul. Grodzkiej 3 w Lublinie

Wymagane dokumenty:

  1. deklaracja członkowska,
  2. 2 egzemplarze wypełnionego kwestionariusz osobowego,
  3. 2 podpisane fotografie,
  4. życiorys z uwzględnieniem działalności twórczej,
  5. dowody twórczej działalności i przygotowania zawodowego - PORTFOLIO,
  6. referencje dwóch wprowadzających – członków rzeczywistych ZPAP,
  7. dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej w kwocie 1.400 zł na konto Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, na konto bankowe nr 94 1240 2382 1111 0000 3893 5112. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby kandydującej. Opłaty można dokonać również w biurze OL ZPAP przy ul. Grodzka 3.
  8. ankieta – informacja o twórcy

Statut, Regulamin Przyjęć do ZPAP oraz formularze (deklaracja, kwestionariusz, ankieta) dostępne są na stronie Zarządu Głównego ZPAP www.zpap.pl, formularze do pobrania znajdują się również w biurze OL ZPAP przy ul. Grodzka 3.

wernisaż wystawy jubileuszowej Jana Zbigniewa Tomczuka

popraw Easy-Resize.comW Imieniu Autora oraz Galerii A10, zapraszamy na  wernisaż  wystawy jubileuszowej Grafiki i rysunku Jana Zbigniewa Tomczuka.
5 listopada godz 17.00
Galeria A10
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie
ul. Muzyczna 10 a
 

 

Urodzony w Lublinie w 1946r. Po ukończeniu lubelskiego Liceum Plastycznego w latach 1965-1971 studiował
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w pracowni plakatu prof. Waldemara
Świeżego oraz pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego. Pracował etatowo 9 lat, jako plastyk zakładowy
w Lubelskim Zarządzie CEFARM, Autor wystroju wnętrz i mebli w licznych Aptekach Województwa Lubelskiego m.in.:
istniejący wystrój Apteki na ul. Grodzkiej w Lublinie. Nauczyciel malarstwa i rysunku w Liceum Sztuk Plastycznych
w Lublinie. Wieloletni współpracownik Pracowni Sztuk Plastycznych oddział w Lublinie. Pracownik plastycznych ZPAP
oddział w Lublinie. W latach 2000 – 2003 instruktor plastyki w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ŹRÓDŁO” przy
ul. Radzyńskiej 5 w Lublinie. Uczestnik licznych plenerów malarskich i graficznych. Uprawia grafikę użytkową,
artystyczną, rysunek i malarstwo. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Figury reminiscentne

zaproszenie gotoweW Imieniu Autora oraz BWA Galerii Zamojska, zapraszamy na  wernisaż  wystawy  Wojciecha Mendzelewskiego "Figury reminiscentne",
 
29 października o godz.17.00.
BWA Galeria Zamojska
Stanisława Staszica 2 Zamość.
Wystawa czynna do 28 listopada.
 

Skryci paliwożercy

popek1Zapraszamy na wystawę malarstwa i grafiki Artura Popka

Wernisaż: 29 października 2021, godz: 18:00

Galeria Gardzienice

ul. Grodzka 5a, Lublin

Ewa Niestorowicz

zaproszenie  Ewa Niestorowicz Easy-Resize.comabsolwentka dwóch kierunków studiów wyższych: malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS i pedagogiki specjalnej na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie. W 1999 r. ukończyła studia pracą dyplomową w pracowni malarstwa prof. Adama Styki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem rektora. W 2006 r. uzyskała stopień doktora (rozprawa doktorskazostała wyróżniona pierwszą nagrodą na ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską ,,Otwarte Drzwi 2007”, ogłoszonym przez PFRON).

Przez wiele lat zatrudniona w Zakładzie Wiedzy Wizualnej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego (gdzie pracuje nadal), obecnie adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza arteterapii, pedagogiki specjalnej, psychologii twórczości, semiotyki, a także teorii sztuki. Autorka wielu recenzji, artykułów naukowych oraz książek, m.in. Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych/ The World in the Mind and Sculpture of the Deafblind People – pracy opublikowanej w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo naukowe Cambridge Scholars Publishing.

W dorobku artystycznym posiada 20 indywidualnych wystaw malarstwa i grafiki oraz około 50 wystaw zbiorowych. Wystawiała w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Macedonii, Bułgarii, na Ukrainie, we Francji i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się projektowaniem graficznym, a także działalnością artystyczną z osobami niewidomymi i głuchoniewidomymi.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Semi-final Award w międzynarodowym konkursie sztuki ,,New York Art Marathon”-Gertsmann Contemporary Art Galery- New York, United States, maj-czerwiec 2011; nagród Special Recognition Award w międzynarodowym konkursie sztuki ”Abstracts” Art Competition, Palm Beach, Floryda, United States, czerwiec 2011 i 2012.

Agnieszka Wojtowicz

Agnieszka WójtowiczZajmuje się twórczo różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, fotografią.

Jej prace (od 1990 r.) publikowane były cyklicznie w dzienniku: ,,Dzień” (cykl rysunków prezentujących szlacheckie gniazda, dworki i zabytki Lublina i Lubelszczyzny) a także w: ,,Kurierze Lubelskim”, ,,Akcencie” oraz w ,,Express Faktach”. W 1992-1993 pracowała w Telewizji Niezależnej Lublin, wykonując scenografię do programów telewizyjnych, była autorką programu ,,Magazyn Teatralny”.

W latach 1991-1992 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL.

Od 1998 roku przez kilkanaście lat współpracuje z pracownią plastyczną Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Od 2005 współpracuje z Galerią Sztuki Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i ponad 20 indywidualnych.

Prace w kolekcji Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie, w kolekcji Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”, zbiorach prywatnych w kraju i m. in. w Paryżu, Londynie, Stanach Zjednoczonych.

Adela Adamczyk

zaproszenie  adela adamczyk Easy-Resize.comUr. 1 kwietnia 1931 r. w Zamostku w pow. krasnostawskim. Ukończyła Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie następnie kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, które ukończyła w 1951 r. Studiowała na wydziale ceramiki w PWSSP we Wrocławiu.

Ukończyła studia z dwoma specjalizacjami: malarstwo architektoniczne i ceramika (1957 r.) Dalszą naukę kontynuowała w krakowskiej ASP. Obroniła dyplom ze specjalizacją gobelin ręczny na wydziale tkaniny artystycznej uzyskując tytuł artysty plastyka.

Od 1962 roku do 1985 była nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.

Od 1961 roku jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.

Paweł Znamierowski

Paweł ZnamierowskiUrodził się 20 grudnia 1961 roku w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-
Energetyczne w ZSME w Lublinie.

W 1984 roku podjął studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, kierunek Wychowanie Plastyczne. W 1990 roku uzyskał dyplom z malarstwa i aneks z fotografii w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Pod koniec studiów rozpoczął pracę w Fundacji Rozwoju KUL. Projektował znaki graficzne, foldery, przygotowywał projekty reklam, małych form graficznych i wykonywał inne prace wydawnicze. Następnie prowadził działalność gospodarczą, czyli pracownię plastyczną. Zajmował się szeroko pojętą reklamą wizualną oraz projektowaniem wnętrz.

Równolegle prowadził działalność artystyczną w zakresie malarstwa, fotografii i grafiki. Organizował wystawy indywidualne, brał udział w konkursach plastycznych. W 2002 podjął dodatkowo pracę w Lubelskim Teatrze Lalkowym im. H. Ch. Andersena w charakterze asystenta scenografa, a następnie kierownika technicznego. Zajmował się także szkoleniem studentów Wydziału Artystycznego w zakresu scenografii teatralnej teatru lalkowego (studenckie praktyki zawodowe).

Obecnie pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Bierze czynny udział w organizacji i ocenie konkursów plastycznych i fotograficznych przygotowywanych przez bibliotekę. Prowadzi szkolenia w zakresie projektowania graficznego i dokumentacji fotograficznej dla oddziałów terenowych. Zajmuje się również oprawą plastyczną, przygotowaniem, organizowaniem tematycznych wystaw okolicznościowych oraz działalnością edytorską w zakresie projektowania i składu książek, druków, periodyków, katalogów, plakatów. Nadzoruje, koordynuje prace galerii WBP, prowadzi rozmowy z twórcami organizuję wystawy. Wykonuje dokumentację działań bibliotecznych.

Od 2011 roku prowadzi zajęcia w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym na studiach podyplomowych „MULTIMEDIA” w zakresie projektowania graficznego i fotografii. Ponadto został zaangażowany do projektu prowadzonego na Wydziale Artystycznym, dotyczącego stworzenia filmu na temat Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetu jej imienia (film został zrealizowany, ja wspólnie ze studentami zajmowałem się jego montażem i koordynacją produkcji).

W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierunkiem dra hab. Marka Mazanowskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Jest członkiem ZPAP Okręg lubelski oraz prezesem ZPAF Okręg lubelski.

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto Przyjaźni"

plakatOkręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków pragnie serdecznie zaprosić Państwa na wystawę

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto  Przyjaźni",

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 6 września o godz. 12.00 na  Placu Litewskim w Lublinie.

Wystawa jest formą uczczenia 30-lecia podpisania umowy partnerskiej między miastami Lublin i Munster ( Niemcy).

Inicjatorami obchodów jubileuszu są artyści polscy i niemieccy przy współpracy Władz obu miast partnerskich.

ŚP. Roman Rogala /15.11.1938 - 19.08.2021/

roman rogalaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 Sierpnia zmarł nasz kolega Roman Rogala
ceniony artysta malarz i żeglarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Studium Nauczycielskiego w Łodzi. Po powrocie do Lublina pełnił funkcję
dyrektora Sztuki Użytkowej jednocześnie poświęcając się pracy twórczej.
Od 1993 roku związany z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, a od 2016 roku członek Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku artystycznym kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych. Uczestnik i laureat wielu konkursów m.in. organizowanych przez TPSP gdzie był wielokrotnie nagradzany. Uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego za upowszechnianie i krzewienie kultury oraz przez Prezydenta Miasta Lublin za wieloletnią i aktywną pracę społeczną na rzecz TPSP i upowszechnianie sztuk plastycznych.

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.08.2021 r. o godz. 11:00
w kaplicy Cmentarnej przy ulicy Lipowej.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.

SFbBox by website