SFbBox by website

HomeKomunikaty

Aktualności

Adela Adamczyk

zaproszenie adela adamczyk Easy-Resize.comUr. 1 kwietnia 1931 r. w Zamostku w pow. krasnostawskim. Ukończyła Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie następnie kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, które ukończyła w 1951 r. Studiowała na wydziale ceramiki w PWSSP we Wrocławiu.

Ukończyła studia z dwoma specjalizacjami: malarstwo architektoniczne i ceramika (1957 r.) Dalszą naukę kontynuowała w krakowskiej ASP. Obroniła dyplom ze specjalizacją gobelin ręczny na wydziale tkaniny artystycznej uzyskując tytuł artysty plastyka.

Od 1962 roku do 1985 była nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.

Od 1961 roku jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.

Paweł Znamierowski

Paweł ZnamierowskiUrodził się 20 grudnia 1961 roku w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-
Energetyczne w ZSME w Lublinie.

W 1984 roku podjął studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, kierunek Wychowanie Plastyczne. W 1990 roku uzyskał dyplom z malarstwa i aneks z fotografii w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Pod koniec studiów rozpoczął pracę w Fundacji Rozwoju KUL. Projektował znaki graficzne, foldery, przygotowywał projekty reklam, małych form graficznych i wykonywał inne prace wydawnicze. Następnie prowadził działalność gospodarczą, czyli pracownię plastyczną. Zajmował się szeroko pojętą reklamą wizualną oraz projektowaniem wnętrz.

Równolegle prowadził działalność artystyczną w zakresie malarstwa, fotografii i grafiki. Organizował wystawy indywidualne, brał udział w konkursach plastycznych. W 2002 podjął dodatkowo pracę w Lubelskim Teatrze Lalkowym im. H. Ch. Andersena w charakterze asystenta scenografa, a następnie kierownika technicznego. Zajmował się także szkoleniem studentów Wydziału Artystycznego w zakresu scenografii teatralnej teatru lalkowego (studenckie praktyki zawodowe).

Obecnie pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Bierze czynny udział w organizacji i ocenie konkursów plastycznych i fotograficznych przygotowywanych przez bibliotekę. Prowadzi szkolenia w zakresie projektowania graficznego i dokumentacji fotograficznej dla oddziałów terenowych. Zajmuje się również oprawą plastyczną, przygotowaniem, organizowaniem tematycznych wystaw okolicznościowych oraz działalnością edytorską w zakresie projektowania i składu książek, druków, periodyków, katalogów, plakatów. Nadzoruje, koordynuje prace galerii WBP, prowadzi rozmowy z twórcami organizuję wystawy. Wykonuje dokumentację działań bibliotecznych.

Od 2011 roku prowadzi zajęcia w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym na studiach podyplomowych „MULTIMEDIA” w zakresie projektowania graficznego i fotografii. Ponadto został zaangażowany do projektu prowadzonego na Wydziale Artystycznym, dotyczącego stworzenia filmu na temat Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetu jej imienia (film został zrealizowany, ja wspólnie ze studentami zajmowałem się jego montażem i koordynacją produkcji).

W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierunkiem dra hab. Marka Mazanowskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Jest członkiem ZPAP Okręg lubelski oraz prezesem ZPAF Okręg lubelski.

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto Przyjaźni"

plakatOkręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków pragnie serdecznie zaprosić Państwa na wystawę

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto  Przyjaźni",

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 6 września o godz. 12.00 na  Placu Litewskim w Lublinie.

Wystawa jest formą uczczenia 30-lecia podpisania umowy partnerskiej między miastami Lublin i Munster ( Niemcy).

Inicjatorami obchodów jubileuszu są artyści polscy i niemieccy przy współpracy Władz obu miast partnerskich.

ŚP. Roman Rogala /15.11.1938 - 19.08.2021/

roman rogalaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 Sierpnia zmarł nasz kolega Roman Rogala
ceniony artysta malarz i żeglarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Studium Nauczycielskiego w Łodzi. Po powrocie do Lublina pełnił funkcję
dyrektora Sztuki Użytkowej jednocześnie poświęcając się pracy twórczej.
Od 1993 roku związany z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, a od 2016 roku członek Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku artystycznym kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych. Uczestnik i laureat wielu konkursów m.in. organizowanych przez TPSP gdzie był wielokrotnie nagradzany. Uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego za upowszechnianie i krzewienie kultury oraz przez Prezydenta Miasta Lublin za wieloletnią i aktywną pracę społeczną na rzecz TPSP i upowszechnianie sztuk plastycznych.

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.08.2021 r. o godz. 11:00
w kaplicy Cmentarnej przy ulicy Lipowej.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.

wystawa malarstwa Małgorzaty Wzorek

Wzorek MSerdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Małgorzaty Wzorek

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu.

Wystawa czynna od 13 sierpnia do 5 września 2021 r.

Finisaż wystawy 27 sierpnia o godz. 17.00 

Wernisaż

środekSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Malarstwa Krystyny Rudzkiej-Przychody:

03.08.2021 r. godz. 16.00 (wtorek)

Galeria "Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego

ul. Plażowa 3, Zwierzyniec

Finisaż wystawy Piotra Tymochowicza

zaproszenie- gardzienice -

Piotr Tymochowicz (Vanitas) - Jubileusz 25-lecia pracy twórczej

Ur. w 1968 roku w Chełmie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego) UMCS w Lublinie w latach 1991-1996. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki pod kierunkiem adi. II st. Mikolaja Smoczyńskiego. Współtwórca grupy artystycznej Avruc eht oraz założyciel Stowarzyszenia Twórczego Prowincja gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Udział w ponad 120 wystawach Indywidualnych i zbiorowych (m.in. Warszawa, Kraków, Lublin, Zamość, Łódź, Gdynia, Toruń, Rzym) . Zajmuje się  malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową oraz użytkową. Mieszka i pracuje w Siedliszczu   Prace

w zbiorach i kolekcjach (m.in.): Galeria 72 w Chełmie, Muzeum Okręgowe w Zamościu, Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Galeria Teatru NN w Lublinie, Kolekcja Grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP.

ŚP. Sławomir Andrzej Mieleszko / 30.04. 1938 - 13.05.2021/

Fotografia ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie. Easy-Resize.comZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja zmarł nasz kolega prof. Sławomir Andrzej
Mieleszko. Wieloletni członek ZPAP, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca
młodzieży, wybitny pedagog oraz artysta rzeźbiarz. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1973 roku przez ponad 40 lat był związany z pracą
naukowo – dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 1980- 1993 pełnił funkcję dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS.
latach 1973 – 2008 kierownikiem Zakładu Rzeźby.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 maja 2021 r. w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzczonowie. O godzinie 12.30 zostanie wystawiona urny z
prochami i pożegnanie zmarłego, 13.00 msza żałobna, po czym nastąpi odprowadzenie
zmarłego do grobu.
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.
…………………………………………………………………………………………………..
prof. dr hab. Sławomir Andrzej Mieleszko
Urodzony w 1938 r. w Nowym Świerżniu powiat Stołpce województwo nowogródzkie.
Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dyplom w pracowni prof. Bazylego Wójtowicza w roku 1963.
Jeden z pierwszych pedagogów tworzących podwaliny obecnego Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie, Dzięki jego osobistym kontaktom i życzliwości ówczesnych władz
uczelni w roku 1976 został powołany Instytut Sztuk Pięknych z siedzibą przy ul. Zana 11a.
W nowej strukturze zostaje powołany Zakład Rzeźby w skład którego wchodzą dwie
pracownie kierowane przez S. Mieleszko jako kierownika Zakładu Rzeźby.
W roku akademickim 1991-1992 miedzy innymi dzięki jego staraniom Instytut otrzymał
nową siedzibę w dawnej Jednostce Wojskowej przy al. Kraśnickiej 2b.
W roku 2013 po 40-stu latach pracy prof. Sławomir Andrzej Mieleszko przechodzi na
zasłużona emeryturę.
W dorobku artystycznym: kilkanaście wystawy indywidualnych i udział wielu wystawach
zbiorowych, nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach rzeźbiarskich. Autor kilkuset
rzeźb, w tym 23 rzeźb plenerowych i 19 monumentalnych wydarzeń z historią polski między
innymi:
- Pomnik Konfederacji Tyszowieckiej, Tyszowce 1964 r.
- Pomnik Partyzantów, Tomaszów Lubelski 1966 r.
- Pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Lublin 1969 r.
- Pomnik Zwycięstwa, Radzyń Podlaski 1970 r.
- Pomnik Nieznanego Żołnierza, Świdnik 1974 r.
- Pomnik Leopolda Staffa, Skarżysko  Kamienną 1979 r.
- Pomnik Martyrologii Żydów Lubelskich, Lublin 1985 r.
 
Laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej, medal Ministra
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Dwóch nagród wojewody
lubelskiego, Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina,
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla miasta Lublina”, Medal „Zasłużony dla miasta Świdnika”
i wielu nagród Rektora UMCS.
 
W twórczość rzeźbiarska prof. S. A. Mieleszko odznaczały się dwie kategorie: prace zlecone
przeważnie w miejscach publicznych oraz prace w których temat i użyte materiały były
wyborem rzeźbiarza Rzeźby należące do pierwszej kategorii to głównie upamiętniające
wydarzenia oraz ludzi pomniki, popiersia i statuy.

W swojej własnej twórczości, artysta wolny od ograniczeń i wymagań konkursu, czy zlecenia
ma możliwość do eksperymentowania. Proste acz silne w działaniu formy, miękkie linie
dodają charakter snu zdecydowanie przyczyniają się do określenia jego rzeźbiarskiego stylu.
Tendencja do abstrakcji, którą można zauważyć w tych pracach są wyznacznikiem jego stylu
wyobraźni i talentu.

Ogłoszenie Wyników konkursu Miedzynarodowy Wschodni Salon Sztuki

zaproszenie 23

Zapraszamy do obejrzenia relacji z ogłoszenia wyników podczas „Międzynarodowego Wschodnego Salonu Sztuki”.

Mamy nadzieję, że na początku nowego roku będziemy mogli zaprezentować pańswu wystawę pokonkursową w tradycyjnej formie.
 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu 25.Wschodniego Salonu Sztuki

protokol jury 25 wschodni salon sztuki 0001protokol jury 25 wschodni salon sztuki 0002Grand PrixII nagrodaIII nagrodaIV nagrodaV nagrodawyróżnienie1wyróżnienie2wyróżnienie3

 

Wystawa malarstwa. LESZEK W. NIEWIADOMSKI

zaproszenie LN-jpgStudia IWA UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Lisa - 1985 r. Studia podyplomowe IWA UMCS w pracowni grafiki prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej - 1989 r. Członek Zarządu Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Członek ZPAP, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków - wiceprezes (2007-2017), oraz grupy artystycznej „Kontrast”. Uczestnik 60 wystaw autorskich i 130 zbiorowych w Polsce
i zagranicą: Dania, Francja, Holandia, Kanada, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Włochy. Zajmuje się akrylem, pastelem olejnym i akwarelą. Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach muzealnych, placówek dyplomatycznych, galerii oraz
w kolekcjach prywatnych  w Polsce i za granicą. Laureat wielu nagród
i wyróżnień w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Medalem „Dantibus Spem”, Medalem 700-lecia Lublina, uhonorowany Nagrodami Kulturalnymi Województwa Lubelskiego, Nagrodami, Medalem, Pucharem oraz stypendium artystycznym Prezydenta m. Lublin. Twórca ilustracji dla wydawnictw literackich i naukowych. Twórca programów autorskich.                                                                                                                                                                                                                                                   

Wystawa Malarstwa. Wiesław Proć

zaproszenie Proć W Urodzony w 1960 roku. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS. Dyplom w 1984 roku w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Kwalifikacje I st. na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W 2007 roku uzyskał na tejże uczelni stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 1985 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w IWA UMCS. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku I Wydziału Artystycznego UMCS. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.  W dorobku artystycznym wyróżnia wystawy indywidualne malarstwa w Galerii „Kontakt” w Warszawie (1989), w Instytucie Polskim w Bratysławie (1996), w Pałacu Sztuki w Krakowie (2007), w Galerii „Pod Podłogą” w Lublinie (2011) oraz w Galerii r_z Okręgu Rzeszowskiego ZPAP (2019). Spośród wystaw zbiorowych o zasięgu ogólnopolskim wymienia udział w „Jesiennych Konfrontacjach” w Rzeszowie (1984, 1987), w „Salonie Zimowym” w Radomiu (1985), w XXII i XXIII edycji „Bielskiej Jesieni” oraz, wielokrotnie, w Salonach Wschodnich BWA Lublin. Brał udział w plenerach malarskich zarówno jako uczestnik jak i opiekun artystyczny grup studenckich WA UMCS.

LISTA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO 25. MIĘDZYNARODOWEGO JESIENNEGO SALONU SZTUKI w LUBLINIE

salon2020 1THE LIST OF QUALIFIED WORKS
TO THE 25TH INTERNATIONAL EASTERN SALON OF ART IN LUBLIN

Jury 25. Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki w Lublinie w składzie:
The Jury of The 25th International Eastern Salon of Art I Lublin composed of:

Prof. Andrzej Bednarczyk /Rektor ASP Kraków/
Dr hab. Mariusz Drzewiński Prof. UMCS
/ Dyrektor CSK w Lublinie, Wydział Artystyczny UMCS /
Dr hab. Wojciech Mendzelewski /Wydział Artystyczny UMCS, Prezes Okręg Lubelski ZPAP/

Jolanta Męderowicz /Historyk sztuki, KUL, LTZSP, ZPAF O/Lublin/

Prof. Krzysztof Szymanowicz /Dyrektor Wydziału Artystycznego UMCS/

Prof. Artur Winiarski /ASP Warszawa/
Prof. Ewa Zawadzka /ASP Katowice/

na podstawie dokumentacji 410 prac nadesłanych przez 162 artystów z Polski, Białorusi, Norwegii, Ukrainy, wyłoniło do wystawy pokonkursowej prace następujących artystów:

based on the documentation of 410 works submitted by 162 artists from Poland, Belarus, Norway, Ukraine, Slovenia, the works of the following artists were selected for the post-competition exhibition:

 
 1. Joanna Barczyk

-    Linienie, Druk cyfrowy, Pentaptyk /5x A3 100 x120cm, 2019

 1. Bąk Magdalena

-    Tolerance 1, silkscreen, 100x70cm, 2020

 1. Bąk Piotr

-    ,,XXXI”, rysunek- płyta MDF, 70x50 cm, 2019

 1. Wiesław F. Bednarz

-    Jesteś kamieniem I, kamień stal, 54x16x35 cm, 2020

-    Jesteś kamieniem VII, kamień stal, 24x20x35 cm, 2020

 1. Joann Bentkowska-Hlebowicz

-    Przestwory 135, z cyklu Gdzie Neptun mówi dobranoc, akryl na płótnie, 90x90 cm, 2020

 1. Dorota Bujak

-    Sen Nura - z cyklu Mitologii Ludów Syberii, monotypia żelatynowa i grafika cyfrowa, 98x68cm, 2019

 1. Andrzej Cwalina

-    Linia pozioma, akryl + własna, 100 x 80 cm, 2020

 1. Daniel Cybula

-    Pejzaż II, olej na płótnie, 70x90 cm, 2020

 1. Adam Czech

-    Railway water tower Szopienice – SHELTER, Algrafia, 70x71 cm, 2019

 1. Piotr Desperak

-    Z cyklu Czas pandemii I, szło wodne, olej i pigmenty na płótnie, 140x110 cm, 2020

 1. Marta Duda

-    Montaż wspomnień I, akryl, 100x80 cm, 2020

-    Montaż wspomnień II, akryl, 80x80 cm, 2020

-    Montaż wspomnień III, akryl, 100x80 cm, 2020

 1. Katarzyna Dyjewska

-    Nie pytaj dokąd i skąd, olej i pasta woskowa na płótnie, 130x180cm, 2020

-    I (z cyklu Przejścia), olej i pasta woskowa na płótnie, 130x130cm, 2019

 1. Czesław Fankidejsi

-    Wenflon 3, ceramika-kamień-stal-guma, 60x40x40cm, 2020

 1. Karolina Futoma

-    ,,Skąd masz tę bliznę?”, olej, tusz, papier na płótnie, 9 x 20 x 20 cm, 2020

 1. Olena Gaidamaka

-    Pejzaże, linoryt, 30x80cm, 2020

 1. Lidia Głazik

-    Z cyklu Paciorkowce Liczydnie, rzeźba w technologii epoksydowej, 40x40x7cm, 2019

 1. Sławomir Grabowy

-    List do siebie 4, rysunekTW,7x100cm, 2018

-    List do siebie 21, rysunekTW,7x100cm, 2020

-    List do siebie 22, rysunekTW,7x100cm, 2020

 1. Maria Jagłowska

-    Poznajmy się, akryl na płótnie, 120x160 cm, 2019

 1. Agnieszka Jankowska

-    cykl topografia wspomnień(tryptyk), papier technika własna,120x40x5cm, 2020

 1. Joanna Jeżewska-Desperak

-    Za wielką szybą XII, olej na płótnie, 150 x 90 cm, 2020

-    Za wielką szybą XIII, olej na płótnie, 150 x 90 cm, 2020

-    Za wielką szybą XIV, olej na płótnie, 150 x 90 cm, 2020

 1. Iwona Jurkiewicz

-    LUNA, ceramika, 62x37x80 cm, 2018

-    LUNATYCY ceramika, 100x43x30cm, 2018    

 1. Karol Karwowski

-    Labyrinthus caelestis 2.18., technika własna, 50x50 cm. 2018

 1. 23.Magdalena Kielak „Magdalena Libero”

-    Bez tytułu z cyklu Bliźnięta o1, akryl, 50 x 50 cm, 2020

-    Bez tytułu z cyklu Bliźnięta, o2 akryl, 50 x 50 cm, 2020

-    Bez tytułu z cyklu Bliźnięta o3 , akryl, 50 x 50 cm, 2020

 1. Kamil Emanuel Klonowski

-    Bez tytułu, z cyklu XX, VI, tusz, akryl, kolaż na płótnie, 24x 30 cm, 2020

-    Bez tytułu, z cyklu XX, VII, tusz, akryl, kolaż na płótnie, 60 x 30 cm, 2020

 1. Tomasz Kokott

-    Hindenburg, akryl na płótnie, 120x120cm, 2020

 1. Luiza Kolasa

-    ANATIMIA1, olej na płótnie, 40x120 cm, 2020

 1. Izabela Kostiukow

-    W odmętach głębi, płytki oddech wulkanu, technika własna na płótnie, 100x120 cm, 2018

 1. Ewa Kozera

-    Z cyklu Będzin, „Podworko Modrzejewskiej”, technika mieszana, 180x110 cm, 2020

 1. Dorota Kulicka

-    Nie wchodzić za żółto-czarne, akryl, 120x120   cm, 2020

 1. Katarzyna Kuta

-    Kokony - tryptyk, rzeźba, (84x50, 40x40, 50x35 cm), 2020

-    Wzorzec geograficzny, 58x52x30cm, 2019                  

 1. Sebastian Laszczyk

-    Chwila, akwaforta akwatinta, 105x73cm

 1. Małgorzata Limon

-    Katharsis, olej na płatnie, 80x100cm, 2019

 1. Sylwia Lis-Persona

-    Urny-przekraczanie granic, organiczny autorski papier czerpany, 170x170x30 cm, 2020

 1. Tomasz Mistak

-    Szum, akryl na płótnie, 90x130 cm, 2020

-    Szum 2, akryl na płótnie, 50x100 cm, 2020 90x130 cm

 1. Monika Pałka

-    PORTAL, grafika cyfrowa, 100x100cm, 2019

-    LABIRYNT, grafika cyfrowa, 100x100cm, 2019

 1. Anna Panek

-    Pejzaż magiczny, olej na płótnie, 200x140 cm, 2020

 1. Gabriela Pawlicka

-    Chromosom X, ceramika szkliwiona, drewno, metal, 33x64x13 cm, 2020

-    Chromosom Y, ceramika szkliwiona, drewno, metal, 67x36x18cm, 2020

 1. Elżbieta Pietruczuk

-    Sanctuarium II, Grafika cyfrowa, 70x100, 2020

 1. Daria Pietryka

-    NIE MA MNIE, olej na płótnie, assamblage, 80x90 cm i 80x70 cm, 2019

 1. Władysław Pitala

-    Na-horyzoncie, olej na płótnie. 60x100 cm, 2020

 1. Emilia Pitucha

-    Cykl Emocje, Związek to trudny taniec towarzyski II, rys ołówkiem, 50x50, 2020

-    Cykl Emocje, Związek to trudny taniec towarzyski III, rys ołówkiem, 50x50, 2020

-    Cykl Emocje, Związek to trudny taniec towarzyski V, rys ołówkiem, 50x50, 2020

 1. Sławomir Plewko

-    Immersja- Przestrzeni, Komentarz Rudimentarny B. Druk cyfrowy Giclee, Lakier UV, varnish, MDF, 86x86x6 cm, 2020

 1. Agata Pocheć

-    Tajemnica, grafika-linoryt,50x70, 2018

 1. Lech Polcyn

-    Człowiek, materia, czas- tryptyk, grafika 3D, 3 x 70x100cm,2020

 1. Arkadiusz Ruchowmski

-    Enso I z cyklu Pejzaże otwarte, akryl-olej na desce, średnica 55 cm 2020

-    Enso II z cyklu Pejzaże otwarte, akryl-olej na desce, średnica 120 cm 2020

 1. Andrzej Rułka

-    NARÓD, olej-collage, 150x110 cm, 2019

-    EREGRYNACJE, olej, 150x110 cm, 2019

 1. Katarzyna Ruminska

-    Story b&w, druk 3D, technika własna, 145x40x5 cm, 2020

 1. Katarzyna Rutkowska

-    Miniment III, akryl na płótnie, 79 x 70 cm, 2018

-    Monument V, akryl na płótnie, 150 x 130 cm, 2019

 1. Bartłomiej Sęczawa

-    „Decydent”, żeliwo, technika wosku traconego, 42x42x61cm, 2019

 1. Bogusława Skwara

-    Męskie śniadanie, farba drukarska, kredka akwarelowa, papier, klej, 70x50cm, 2019

 1. Paweł Słota

-    Przestrzenie Ujawnione LXXXIX, olej na płótnie, 100x150cm, 2019

-    Przestrzenie Ujawnione XCV, olej na płótnie, 90x140cm, 2019

 1. Aleksandra Staniorowska-Buła

-    Niebieskie drzwi, olej-żywica-płótno, 100x150 cm, 2019

 1. Jacek Staszewski

-    Dyptyk, terra incognita, rysunek atramentem i ołówkiem, 60x150cm, 2020

 1. Mariusz Stryjecki

-    Proces, druk cyfrowy, 100x100 cm, 2020

 1. Marta Szymielewicz

-    Obierająca kartofle, olej na płótnie, 130x100cm, 2019

 1. Teresa Anna Ślusarek

-    NAUTILUS Geo - Jura, technika własna, 50 x 140 cm ( dyptyk), 2018

 1. Sławomir Świeca

-    Totem I, gipsoryt, 79,5x49cm, 2018

-    Zjawa, gipsoryt, 79x49,5cm, 2020

-    Obserwator, gipsoryt, 79x49,5cm, 2020

 1. Piotr Tymochowicz

-    Homeland vol. 2, olej na płótnie, 90x120 cm, 2020

-    Homeland vol. 3, olej na płótnie, 60x80 cm, 2020

 1. Wioletta Winiarska

-    Bez tytułu I, akryl płótno, 140x100 cm, 2020

-    Bez tytułu II_ akryl płótno, 100x100cm, 2020

 1. Grzegorz Wójcicka

-    bez tytulu, akryl na plótnie, 100x70cm, 2020

 1. Karia Wójcik

-    Cienie, cienkopis na papierze, 6 rysunków w formacie 28x20 cm, 2020

 1. Joa Zak

-    Aktywność Joa - R 01.08.20, akryl na płótnie, 50x50 cm, 2020

 1. Kamil Zaleski

-    Ćwiczenia 36, druk cyfrowy, 140x100 cm, 2020

 1. Katarzyna Zawierucha

-    Mirrors, olej na płótnie, 100x100cm, 2020

 1. Piotr Zieleniak

-    Dysk, metal, 115x70x25cm, 2018

 1. Irena Zieniewicz

-    Schematy7, sitodruk, 150x124 cm,

 1. Katarzyna Ziołowicz

-    Formy intencjonalne V, Rysunek+ druk pusty, 100x70cm, 2018

 1. Paweł Znamierowski

-    patrząc pod nogi-1, druk cyfrowy, 100x100 cm, 2020

 1. Jagoda Zych

-    Z cyklu ,,Pogranicza. (nie)ujawnione'', tryptyk, Olej na płótnie, akryl na tekturze, akryl na żywicy, 180x60 cm, 27x40 cm, 35x18 cm, 2018

 1. Stanisław Żukowski

-    KADR 6-19, akryl na płótnie, 60x120 cm,   2019

 1. Agata Żychlińska

-    Podbój świata, , technika mieszana na płótnie, 130x150cm, 2020

 1. Jowita Żychniewicz

-    Szklane niebo, akryl a płótnie, 97x130 cm, 2020

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym Artystom!
Przypominamy o nadsyłaniu prac do 07.11.2020.

Congratulations to all qualified artists!
We would like to remind you to send your works untill 07.11.2020.

Adres/Address:

Okręg Lubelski ZPAP, ul. Grodzka 3 Lublin, Poland

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska w Zamościu.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=193&p1=szczegoly&p2=1557924

unnamed1200px-POL Zamość COA.svgunnameda

Jubileuszowa wystawa malarstwa Zbigniewa Olszewskiego

zaproszenie 3Serdecznie zapraszamy na wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa Zbigniewa Olszewskiego, organizowanej w ramach Objazdowej Galerii Sztuki Okręgu Lubelskiego ZPAP.
Wernisaż wystawy 18.09.2020 r. godz 17.00 (piątek)
Galeria A10
Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida
Lublin, ul. Muzyczna 10 a
 
Zbigniew Olszewski ur. 1955 r. Uprawia rysunek, malarstwo olejne i rzeźbę.
Studiował na ASP w Warszawie w latach 1975/1980 r. Dyplom w zakresie grafiki w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. Członek zarządu ZPAP Okręg Lubelski.
W dorobku artysty jest wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju jak i za zagranicą. Kilkadziesiąt prac Zbigniewa Olszewskiego znajduje się w posiadaniu krajowych i zagranicznych kolekcjonerów.
 
 
 
Область прикрепленных файлов
 
 
 

SFbBox by website