SFbBox by website

HomeWładze ZPAP OL

Członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP wybrani 23 luty 2019 r.

 

Prezes: Wojciech Mendzelewski                  

V-ce Prezes: Krystyna Rudzka-Przychoda    

Skarbnik: Andrzej Cwalina                              

Sekretarz: Zbigniew Olszewski                       

Członek: Andrzej Mosio                   

Członek: Marek Rzeźniak                              

                  

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca: Joanna Barczyk                               

Członek: Elwira Wasak  

Członek: Piotr Lech                              

 

Członkowie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 

Przewodniczący: Artur Przybysz         

Członek: Anna Fic-Lazor                     

Członek:  Monika Tomczak    

 

 

 

Rada Artystyczna Okręgu Lubelskiego

 

Członkowie:   

Mariusz  Drzewiński

Krzysztof Szymanowicz

Sławomir Toman

Jan Ferenc

Andrzej Cwalina

Tomasz Świerbutowicz

Maria Polakowska- Prokopiak

 

 

SFbBox by website