SFbBox by website

HomeStypendia dla twórców

Stypendia dla twórców

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, iż ruszył nabór wniosków o stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Do 20 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2015 roku projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury na podstawie Uchwały nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości. Stypendium może być przyznane osobie fizycznej na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów. Stypendium na realizację projektu artystycznego może zostać przyznane osobie, która:
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2) zajmuje się twórczością artystyczną w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
a) film,
b) literatura,
c) muzyka,
d) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
e) taniec,
f) teatr.
Stypendium na realizację projektu z zakresu upowszechnia kultury może zostać przyznane osobie, która:
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2) zajmuje się upowszechnianiem kultury, w tym w szczególności: kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych, wspomaga artystyczną twórczość amatorską, organizuje wydarzenia kulturalne, zajmuje się edukacją kulturalną lub prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi.
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu osobiście lub za pośrednictwem poczty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu.
Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje pod adresem: www.stypendia.kultura.lublin.eu
Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
tel. 81 466 3704, 81 466 3705

SFbBox by website