SFbBox by website

HomeObjazdowa Galeria Sztuki - wystawa Adama Kity

Objazdowa Galeria Sztuki - wystawa Adama Kity

zaproszenie-KitaZapraszamy na wystawę fotografii i kompozycji plastycznych "Zmienność" Adama Kity. Wernisaż wystawy 4 grudnia, godz.18.oo, Galeria 31 MBP im.H. Łopacińskiego ul. B.Wieniawskich 5.
Adam Kita

Urodził się w 1957 r. W tym czasie jego ojciec był rybakiem w państwowym gospodarstwie rybackim, stąd też najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa spędził wśród rozległych łąk i stawów na Roztoczu, gdzieś pomiędzy Tarnawatką a Krasnobrodem.

Edukację plastyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Szkoła mieściła się w budynku i głębokich podziemiach dawnego kościoła franciszkanów. Panował tam bardzo niezwykły klimat, a także przekonanie, że twórczość plastyczna jest swego rodzaju misją. Z obecnej perspektywy okres ten należy zaliczyć chyba do jednego z ważniejszych w jego życiorysie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie ukończył w 1987 roku wykonując pracę dyplomową na dwóch kierunkach – z malarstwa i rzeźby. Fascynacja dziełami Stwórcy doprowadziła, że jeszcze będąc studentem, odbył praktykę w szlifierni kamieni szlachetnych w Kłodzku oraz poznał rodzime zasoby ciekawych minerałów włócząc się po kamieniołomach całego Śląska. Zainteresowania historią i archeologią zaowocowały dość wnikliwymi pracami rekonstrukcyjnymi nad odtworzeniem celtyckiego hełmu z Siemiechowa oraz wielu innych starożytnych militariów. Od dnia, gdy zapowiadany był koniec Świata (12.12.2012 r.), zaczął brać aktywny udział w wystawach i konkursach plastycznych. W aktualnych pracach i poszukiwaniach koncentruje się na teraźniejszości, gdzie przeszłość i przyszłość nie mają już pierwszorzędnego znaczenia. Stale zmaga się z iluzją rzeczywistości.

SFbBox by website