SFbBox by website

HomeAndrzej Antoni Widelski "Zdarzenia subtelne"

Andrzej Antoni Widelski "Zdarzenia subtelne"

zaproszenie widelskilZapraszamy na wystawę malarstwa Andrzeja Antoniego Widelskiego Zdarzenia subtelne. Wernisaż wystawy 6 marca godz.17.oo Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska, Zamość ul.Staszica 27.

Twórczość Andrzeja A. Widelskiego jest zapisem energii wznoszących - od sacrum konkretnego i użytkowego do sacrum coraz bardziej  sublimowanego, zatracającego konkretność na rzecz wyobraźniowego  wymiaru duchowego.  Dotyczy to zarówno twórczości malarskiej, jak i graficznej, choć w  malarstwie intensywna obecność koloru tworzy nowe, zróżnicowane  harmonizacje barwne. Delikatne niuanse walorowe tworzą sugestywne  doznania przestrzeni. Twórczość ta lokuje się w tym obszarze sztuki współczesnej, w którym nie obowiązuje zasada wyścigu form, lecz wyścigu myśli i odczuwania, gdyż tamten wyścig stał sie już tylko wyścigiem pomysłów o bardzo  zróżnicowanej i najczęściej wątpliwej jakości.  Wymiar duchowy twórczości artysty zmierza ku biegunowi dobra, ale jest  ciągle zagrożony obecnością i potencjalną ingerencją sił zła, sił  mroku i czerni. Tworzy to angażującą sytuację napięcia, sytuację  dynamiczną, w której stale coś sie dzieje, coś może się stać - działa coś  co niepokoi.  W sensie sugestii wyobrażeniowych twórczość Andrzeja A. Widelskiego  lokuje się w górnych rejestrach figuratywności; zmierza ku roztopieniu  sie w tkance aluzyjnych sugestii.  Bardzo pasuje tu określenie "z materii światła" - światło, a i  sugerowana przestrzeń są tu najistotniejszym czynnikiem kreatywnym.  Jednakże ta świetlistość lokuje się tutaj w obszarach srebrzystości, z  odrzuceniem złota. Jest to taka suwerenna decyzja artysty, który obraz  Raju i rajskości wyraża w srebrzystościach.  Proces twórczy artysty koncentruje sie na zjawisku wyłaniania się  obrazów z głębi psychiki i konkretyzowaniu tego zjawiska.

 Wojciech Skrodzki

SFbBox by website