SFbBox by website

HomePożegnianie Blanki Gul - Olszewskiej

Pożegnianie Blanki Gul - Olszewskiej

BlankaZ wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła nasza Koleżanka Blanka Gul-Olszewska wspaniała artystka, wychowawca i pedagog. Msza pożegnalna zostanie odprawiona 29 czerwca o godz.11.oo w Kościele św. Józefa, ul. Filaretów.
Żegnaj Blanko! Pozostawiłaś ogromna pustkę, której nikt nie jest w stanie wypełnić.
Blanka Gul-Olszewska

Studia artystyczne ukończyła w 1964 r. w PWSSP w Gdańsku - dyplom w zakresie malarstwa architektonicznego. Zajmowała się malarstwem, rysunkiem, malarstwem architektonicznym, projektowaniem graficznym i mediami własnymi.

Uczestniczyła w wystawach zbiorowych, prezentacjach indywidualnych, akcjach artystycznych, plenerach i warsztatach. Od 1966 r. członek Okręgu Lubelskiego ZPAP. Od tej chwili stale pracuje społecznie na rzecz ZPAP pełniąc powierzone jej funkcje statutowe /członek Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego 1996-1999/, Delegat Okręgu na Walne Zjazdy. Organizator plenerów ZPAP, komisarz wystaw okręgowych. Zgłasza i realizuje w imieniu ZPAP własne projekty w ramach ogólnego programu artystyczno-organizacyjnego Zarządu Okręgu. Jako przedstawiciel ZPAP, a także jako osoba prywatna współpracowała przez ponad 25 lat z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w Lublinie i w kraju. Współorganizowała I Ognisko Plastyczne dla dzieci Starego Miasta, które stało się zalążkiem poźniejszego Młodzieżowego Domu Kultury. Współpracowała społecznie z Wydziałem Kultury przy organizowaniu oprawy plastycznej corocznych obchodów święta miast Bliźniaczych Debreczyn-Lublin
1965 - 1977 PLSP w Lublinie –nauczyciel przedmiotów plastycznych i v-ce dyrektor do spraw plastycznych
1977 – 1987 Instytut Wychowania Artystycznego UMCS – Starszy wykładowca
1980 – 1986 Międzynarodowy projekt „pArtner” /niezależny projekt autorski działania plastyczne dla i z dziećmi/
1988 – 1990 KUL w Lublinie prowadzenie warsztatów artystycznych.
Przez kilka lat konsultowała, współorganizowała wystawy i przeglądy w Powiatowym Domu Kultury w Puławach i Chełmie. Przewodniczyła w jury i wspierała pomysłami oraz projektami plastycznymi różnorodne inicjatywy kulturotwórcze, organizujące życie kulturalne w Lublinie i reprezentujące Lublin poza województwem, a także krajem. Włączyła się w pracę Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie wykonujac opracowania graficzne i ilustracje do pierwszego elementarza i kompletu zeszytów do ćwiczeń, co było zalążkiem wprowadzenia j.polskiego do szkół w ówczesnych republikach; ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i kazachstańskiej. W latach 1980-86 była współinicjatorką autorskiego projektu „pARTner”, znanego później jako „Międzynarodowy Projekt „pARTner”, który miał na celu „odnowienie koncepcji wychowania plastycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym. Po reaktywowaniu „Międzynarodowego Biennale dla/z dziećmi” w Poznaniu w 1986 r. grupa pARTner otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za 1986 r. Obecnie program ten jest realizowany powszechnie w szkołach polskich i wielu zagranicznych. Była członkiem „INSEA” przy UNESCO /International Society for Education through Art/.Jest autorką opracowań programów alternatywnych i innych publikacji dotyczących nowych koncepcji wychowania artystycznego w oparciu o tzw.”inne media” m.in.”Plastyka w szkole” 1980-1988 – członek redakcji i autorka . W dydaktykę angażowała się twórczo uważając ten rodzaj aktywności artystycznej za najpiękniejszą kartę swojego życia. Wychowała wiele pokoleń artystów. W okresie stanu wojennego współtworzyła wspólnotę Duuszpasterstwa Środowisk Twórczych w Lublinie, podejmując działania artystyczne, dydaktyczno-naukowe, działalność społeczną i akcje integrujące na rzecz zdelegalizowanego ZPAP.

 

SFbBox by website