SFbBox by website

HomeObjazdowa Galeria Sztuki - wystawa jubileuszowa Stanisława Bałdygi

Objazdowa Galeria Sztuki - wystawa jubileuszowa Stanisława Bałdygi

zaproszenie Bałdyga SZapraszamy na wystawę jubileuszową 45 - lecie pracy twórczej Stanisłąwa Bałdygi w ramach cyklu Objazdowa Galeria Sztuki. Wernisaż wystawy 22 września, godz. 15.oo, Galeria Szkolna Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida, ul. Muzyczna 10a.
Stanisław Bałdyga
Stanisław Lucjan Bałdyga urodzony w 1945 roku w Lublinie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w latach 1965 - 1970. Dyplom w pracowni prof. Edmuda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki w zakresie grafiki artystycznej.

Wcześniej absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, po studiach nauczyciel w. w. liceum i wice - dyrektor. Członek ZPAP w Lublinie od 1970 roku, od 1993 do 2003 Prezes Z.O. ZPAP i członek Zarządu Głównego ZPAP - uczestnik jury w konkursach międzynarodowych, (Triennale Sztuki Majdanek, konkursach ONZ, konkursach ogólnopolskich) - współorganizator Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek - współorganizator Wschodniego Salonu Sztuki (od I do X) - długoletni komisarz konkursu Grafika Roku - współorganizator Małej Akademii Sztuki - współorganizator Małej Galerii Grafiki - inicjator powstania
galerii „Pod Podłogą” - organizator licznych plenerów i warsztatów twórczych - przez kilka kadencji członek Rady Muzeum Lubelskiego, oraz Rady Muzeum w Kozłówce. 53 wystawy indywidualne np. w Galerii Sceny Plastycznej KUL, Muzeum Lubelskim, Muzeum w Kozłówce, czy Galerii Wozownia w Toruniu. Udział w ponad 300 wystawach w kraju i za granicą: n.p. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Nagrody i wyróżnienia twórcze np nagroda i medal X Międzynarodowy Konkurs Graficzny i. J. Gielniaka, wyróżnienie I MIędzynarodowe Triennale Sztuk
Graficznych im. T. Kulisiewicza Imprint. I wyróżnienie X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego MTG. Medal brązowy Gloria Artis, Srebrny Krzyż Zasługi, złota odznaka Zasłużony dla Miasta Lublina, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka ZPAP. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. członek kapituły Ogólnopolskiej Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego w Gdańsku.

SFbBox by website