SFbBox by website

HomeProgram Konferencji 21. Wschodni Salon Sztuki 18 - 19 listopada 2016

Program Konferencji 21. Wschodni Salon Sztuki 18 - 19 listopada 2016

Zaproszenie 1 Zaproszenie 2

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA – PROGRAM
Wojna kulturowa. Spór o pryncypia sztuki czy ideologie?

 


18 listopada 2016
9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20
Przywitanie prelegentów i gości, rozpoczęcie obrad


10.20 – 10.40
Jolanta Męderowicz (doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Wojna kulturowa jako zderzenie postmodernistycznego pro i anty
10.40 – 11.00
dr hab. prof. Rafał Boettner-Łubowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
Rozważania otwarte. Sztuka a pierwiastki uniwersalne
11.00 – 11.20
dr Henryk Kuś (Związek Polskich Artystów Fotografików)
Neutralność sztuki?
11.20 – 11.40
Dyskusja
11.40 – 12.00
dr hab. prof. Jacek Kucaba (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Kultura jako pole bitwy
12.00 – 12.20
dr Piotr Bernatowicz (historyk i krytyk sztuki, dyrektor Galerii Miejskiej
„Arsenał” w Poznaniu)
Lebrun = kutas, czyli o politycznej poprawności na przykładzie sztuki
Geralda Sibleyrasa „Napis” oraz „Pasji” Doroty Nieznalskiej
i tekstów Piotra Piotrowskiego
12.20 – 12.40
dr Hubert Bilewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego)
Artyści na polu walki: Stocznia Gdańska jako poligon sztuki
12.40 – 13.00
dr Wojciech Mendzelewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kultura w stanie oblężenia
13.00 – 13.20
Dyskusja
13.20 – 14.00
Przerwa kawowa
14.00– 14.20
prof. Józef Murzyn (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Sztuka – V władza w epoce schyłkowego postmodernizmu?
14.20 – 14.40
Maciej Mazurek (malarz, poeta, krytyk)
Wojna z tradycyjną kulturą jako imperatyw lewicy i biznesu usług
14.40 – 15.20
prof. dr hab. Maciej Aleksandrowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Sztuka pełna przemocy
14.20 – 15.40
Dyskusja
17.30
Uroczysty wernisaż – 21. Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2016
połączony z promocją wydawnictwa okolicznościowego Galeria WBP,
ul. Narutowicza 4 w Lublinie
18.30
Wernisaż wystawy towarzyszącej – Graficzne Tete a tete
Galeria „Po 111 Schodach”, ul. Bernardyńska 14a w Lublinie
19 listopada 2016
11.00 – 12.00
Prezentacja zbiorów Muzeum Lubelskiego na Zamku
12.00 – 14.00
Dyskusja i zakończenie konferencji

 

SFbBox by website