SFbBox by website

HomeWyróżnienie dla Joli Michalak

Wyróżnienie dla Joli Michalak

3RosiczkaObuwikPospolityJola Michalak otrzymała wyróżnienie na I Przeglądzie Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda organizowanym przez Galerię Szyb Wilson w Katowicach za 2 prace z cyklu Las Polonius "Obuwik pospolity czyli coś dla urody i wygody" i "Rosiczka okrągłolistna i muchomor pospolity czyli ostatnia wieczerza".
"I Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda powstał, by zapoznać odbiorców z aktualnymi tendencjami w polskiej sztuce oraz by promować nowych twórców.

Jego celem jest przede wszystkim zgromadzenie najciekawszych przykładów praktyk artystycznych, które można by określić mianem nowej awangardy. Chęć udziału w przeglądzie zgłosiło ponad 100 artystów. Są to zarówno artyści profesjonalni, jak i nieprofesjonalni, w różnym wieku, z większym lub mniejszym doświadczeniem. Zgłoszenia były nadsyłane nie tylko z różnych zakątków Polski, ale także z zagranicy, m. in. z Niemiec, Holandii, Belgii oraz Kanady. Zgłaszane prace mogły być wykonane w dowolnym medium i technice. Ta otwarta formuła wydarzenia zapewniła szeroki wachlarz propozycji, nurtów i stylistyk".

SFbBox by website