SFbBox by website

HomeObjazdowa Galeria Sztuki - wystawa grafiki Zdzisława Niedźwiedzia

Objazdowa Galeria Sztuki - wystawa grafiki Zdzisława Niedźwiedzia

zaproszenie-z niedzwiedzZapraszamy na wystawę Zdzisława Niedźwiedzia 29 kwietnia, godz. 16.oo, Wojewódzki Osrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3. Wystawa prezentowana jest w ramach cyklu Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP.
Zdzisław Niedźwiedź
W 1964 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Około 40 lat był związany z pracą naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Początkowo pracował w Instytucie Wychowania Pedagogiki i Psychologii, potem w Międzywydziałowym Instytucie Artystycznym, a następnie w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym.

W swojej karierze naukowo-dydaktycznej przeszedł wszystkie szczeble, począwszy od asystenta do profesora. Pełnił rózne funkcje, m.in. w latach 1993 - 1996 był zastępca dyrektora Instytutu, w 1997 - 1999 kuratorem Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Plastycznego, w latach 2000 - 2006 kierownikiem Zakładu Grafiki Warsztatowej II. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działał w podziemiu solidarnościowym (pracował w tajnej bibliotece wydziałowej i zajmował sie kolportażem czasopism). Od 1964 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku artystycznym posiada około 20 wystaw indywidualnych i około 100 wystaw zbiorowych, w tym 12 międzynarodowych. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą.

SFbBox by website