SFbBox by website

HomeObjazdowa Galeria Sztuki ZPAP - wystawa Liliany Kozak

Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP - wystawa Liliany Kozak

plakat-mały liliana kozakZapraszamy na wystawę Liliany Kozak pt.: " Przejścia" w ramach cyklu Objazdowej Galerii Sztuki. Wernisaż wystawy 15.11.19 r. o godz. 17:30, w Domu Kultury LSM , ul. Konrada Wallenroda 4a, Lublin.

 

Liliana Kozak
„Przejścia”

Otoczenie inspiruje rytmem form, świateł i kolorów, sztuka jest dla mnie
dialogiem, nie istnieje bez odbiorcy. Materia przekształcona przez ludzi dla
ludzi, staje się medium przekazu i porozumienia. Wrażenia są opowieścią
procesu, można je zapisać i odczytać. Każdy umysł ma unikalną specyfikę,
poprzez odbiory przeżyć estetycznych można obserwować odmienne
wrażliwości niczym kompozycje barw. Nastroje zmieniają się z porą dnia, z
pogodą, sąsiednia ulica może przenosić do innej atmosfery odmiennością
kolorów, ludzi otoczenia, od innego czasu wspomnień.

absolwentka Liceum Plastycznego im. C. K. Norwida w Lublinie,
studia w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus: Université Renne 2 Haute
Bretagne ( Francja) - Art plastic
absolwentka malarstwa II st. WA UMCS,
doktorantka w Zakładzie Estetyki WFiS UMCS w Lublinie,
członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego,

wystawy indywidualne:
2004 - malarstwo plenerowe olejne i wiersze, Oberża artystyczna Złoty osioł,
2008 - malarstwo olejne i wiersze w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie,
2010 - Wędrując po Lublinie w ACK Chatka Żaka podczas Nocy Kultury,
2011 - wystawa w ramach Studenckiej Wiosny Teatralnej Wiatr z północy w ACK Chatka
Żaka,
Wystawy w Academia Electronica, Second Life:
2017 From Beyond, Galeria Yellow Submarine ,
2018, Miejsca Czasu, Galeria Śródbrzeżna
2019, Wędrówka, Galeria Śródbrzeżna,


kilkanaście wystaw zbiorowych, m.in. 2016 Wystawa Jubileuszowa ZPAP, 80-lecie okręgu,
Muzeum Lubelskie

publikacje m.in.:
W sieci bio i cyfro kodu, zarys obecnej sytuacji estetycznej [w:] Artysta: biokulturowy
interfejs, Kraków 2017
Doświadczenie sztuki mediów [w:] Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, Lublin 2018 

SFbBox by website