SFbBox by website

Home„ARCHIWUM PAMIĘCI” – WYSTAWA RETROSPEKTYWNA:

„ARCHIWUM PAMIĘCI” – WYSTAWA RETROSPEKTYWNA:

fjm zaproszenie webJAN FERENC, AGNIESZKA JANKOWSKA, WOJCIECH MENDZELEWSKI

"ARCHIWUM PAMIĘCI” PREZENTUJE DOKONANIA TRZECH  ARTYSTÓW, ŁĄCZĄC RÓŻNE DZIEDZINY SZTUKI, TAKIE JAK RYSUNEK, GRAFIKA, MALARSTWO ORAZ RZEŹBA, W JEDNĄ NIEZWYKLE INTERESUJĄCĄ WYSTAWĘ DOSTĘPNĄ W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE.

Agnieszka Jankowska, Jan Ferenc oraz Wojciech Mendzelewski to artyści fascynujący się problematyką pamięci, jako zjawiska o dwojakiej naturze. Z jednej strony, bowiem jest to coś uniwersalnego, z drugiej indywidualnego, bardzo osobistego, będącego źródłem wewnętrznych inspiracji twórców.

Właśnie te subiektywne odczucia i wrażenia znalazły wyraz w prezentowanych pracach, a artyści posługując się w swoich dziełach pamięciowymi znakami, symbolami i obiektami chcą zmotywować odbiorców do pogłębienia refleksji na temat sztuki aktualnej.

Wystawa dostępna w dniach 03.07.2020 – 26.07.2020

link -  http://www.spotkaniakultur.com/index.php/en/node/2148 

SFbBox by website