SFbBox by website

Home

Aktualności

Paweł Znamierowski

Paweł ZnamierowskiUrodził się 20 grudnia 1961 roku w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-
Energetyczne w ZSME w Lublinie.

W 1984 roku podjął studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, kierunek Wychowanie Plastyczne. W 1990 roku uzyskał dyplom z malarstwa i aneks z fotografii w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Pod koniec studiów rozpoczął pracę w Fundacji Rozwoju KUL. Projektował znaki graficzne, foldery, przygotowywał projekty reklam, małych form graficznych i wykonywał inne prace wydawnicze. Następnie prowadził działalność gospodarczą, czyli pracownię plastyczną. Zajmował się szeroko pojętą reklamą wizualną oraz projektowaniem wnętrz.

Równolegle prowadził działalność artystyczną w zakresie malarstwa, fotografii i grafiki. Organizował wystawy indywidualne, brał udział w konkursach plastycznych. W 2002 podjął dodatkowo pracę w Lubelskim Teatrze Lalkowym im. H. Ch. Andersena w charakterze asystenta scenografa, a następnie kierownika technicznego. Zajmował się także szkoleniem studentów Wydziału Artystycznego w zakresu scenografii teatralnej teatru lalkowego (studenckie praktyki zawodowe).

Obecnie pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Bierze czynny udział w organizacji i ocenie konkursów plastycznych i fotograficznych przygotowywanych przez bibliotekę. Prowadzi szkolenia w zakresie projektowania graficznego i dokumentacji fotograficznej dla oddziałów terenowych. Zajmuje się również oprawą plastyczną, przygotowaniem, organizowaniem tematycznych wystaw okolicznościowych oraz działalnością edytorską w zakresie projektowania i składu książek, druków, periodyków, katalogów, plakatów. Nadzoruje, koordynuje prace galerii WBP, prowadzi rozmowy z twórcami organizuję wystawy. Wykonuje dokumentację działań bibliotecznych.

Od 2011 roku prowadzi zajęcia w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym na studiach podyplomowych „MULTIMEDIA” w zakresie projektowania graficznego i fotografii. Ponadto został zaangażowany do projektu prowadzonego na Wydziale Artystycznym, dotyczącego stworzenia filmu na temat Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetu jej imienia (film został zrealizowany, ja wspólnie ze studentami zajmowałem się jego montażem i koordynacją produkcji).

W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierunkiem dra hab. Marka Mazanowskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Jest członkiem ZPAP Okręg lubelski oraz prezesem ZPAF Okręg lubelski.

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto Przyjaźni"

plakatOkręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków pragnie serdecznie zaprosić Państwa na wystawę

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto  Przyjaźni",

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 6 września o godz. 12.00 na  Placu Litewskim w Lublinie.

Wystawa jest formą uczczenia 30-lecia podpisania umowy partnerskiej między miastami Lublin i Munster ( Niemcy).

Inicjatorami obchodów jubileuszu są artyści polscy i niemieccy przy współpracy Władz obu miast partnerskich.

ŚP. Roman Rogala /15.11.1938 - 19.08.2021/

roman rogalaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 Sierpnia zmarł nasz kolega Roman Rogala
ceniony artysta malarz i żeglarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Studium Nauczycielskiego w Łodzi. Po powrocie do Lublina pełnił funkcję
dyrektora Sztuki Użytkowej jednocześnie poświęcając się pracy twórczej.
Od 1993 roku związany z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, a od 2016 roku członek Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku artystycznym kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych. Uczestnik i laureat wielu konkursów m.in. organizowanych przez TPSP gdzie był wielokrotnie nagradzany. Uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego za upowszechnianie i krzewienie kultury oraz przez Prezydenta Miasta Lublin za wieloletnią i aktywną pracę społeczną na rzecz TPSP i upowszechnianie sztuk plastycznych.

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.08.2021 r. o godz. 11:00
w kaplicy Cmentarnej przy ulicy Lipowej.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.

wystawa malarstwa Małgorzaty Wzorek

Wzorek MSerdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Małgorzaty Wzorek

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu.

Wystawa czynna od 13 sierpnia do 5 września 2021 r.

Finisaż wystawy 27 sierpnia o godz. 17.00 

Wernisaż

środekSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Malarstwa Krystyny Rudzkiej-Przychody:

03.08.2021 r. godz. 16.00 (wtorek)

Galeria "Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego

ul. Plażowa 3, Zwierzyniec

Finisaż wystawy Piotra Tymochowicza

zaproszenie- gardzienice -

Piotr Tymochowicz (Vanitas) - Jubileusz 25-lecia pracy twórczej

Ur. w 1968 roku w Chełmie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego) UMCS w Lublinie w latach 1991-1996. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki pod kierunkiem adi. II st. Mikolaja Smoczyńskiego. Współtwórca grupy artystycznej Avruc eht oraz założyciel Stowarzyszenia Twórczego Prowincja gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Udział w ponad 120 wystawach Indywidualnych i zbiorowych (m.in. Warszawa, Kraków, Lublin, Zamość, Łódź, Gdynia, Toruń, Rzym) . Zajmuje się  malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową oraz użytkową. Mieszka i pracuje w Siedliszczu   Prace

w zbiorach i kolekcjach (m.in.): Galeria 72 w Chełmie, Muzeum Okręgowe w Zamościu, Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Galeria Teatru NN w Lublinie, Kolekcja Grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP.

ŚP. Sławomir Andrzej Mieleszko / 30.04. 1938 - 13.05.2021/

Fotografia ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie. Easy-Resize.comZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja zmarł nasz kolega prof. Sławomir Andrzej
Mieleszko. Wieloletni członek ZPAP, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca
młodzieży, wybitny pedagog oraz artysta rzeźbiarz. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1973 roku przez ponad 40 lat był związany z pracą
naukowo – dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 1980- 1993 pełnił funkcję dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS.
latach 1973 – 2008 kierownikiem Zakładu Rzeźby.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 maja 2021 r. w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzczonowie. O godzinie 12.30 zostanie wystawiona urny z
prochami i pożegnanie zmarłego, 13.00 msza żałobna, po czym nastąpi odprowadzenie
zmarłego do grobu.
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.
…………………………………………………………………………………………………..
prof. dr hab. Sławomir Andrzej Mieleszko
Urodzony w 1938 r. w Nowym Świerżniu powiat Stołpce województwo nowogródzkie.
Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dyplom w pracowni prof. Bazylego Wójtowicza w roku 1963.
Jeden z pierwszych pedagogów tworzących podwaliny obecnego Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie, Dzięki jego osobistym kontaktom i życzliwości ówczesnych władz
uczelni w roku 1976 został powołany Instytut Sztuk Pięknych z siedzibą przy ul. Zana 11a.
W nowej strukturze zostaje powołany Zakład Rzeźby w skład którego wchodzą dwie
pracownie kierowane przez S. Mieleszko jako kierownika Zakładu Rzeźby.
W roku akademickim 1991-1992 miedzy innymi dzięki jego staraniom Instytut otrzymał
nową siedzibę w dawnej Jednostce Wojskowej przy al. Kraśnickiej 2b.
W roku 2013 po 40-stu latach pracy prof. Sławomir Andrzej Mieleszko przechodzi na
zasłużona emeryturę.
W dorobku artystycznym: kilkanaście wystawy indywidualnych i udział wielu wystawach
zbiorowych, nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach rzeźbiarskich. Autor kilkuset
rzeźb, w tym 23 rzeźb plenerowych i 19 monumentalnych wydarzeń z historią polski między
innymi:
- Pomnik Konfederacji Tyszowieckiej, Tyszowce 1964 r.
- Pomnik Partyzantów, Tomaszów Lubelski 1966 r.
- Pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Lublin 1969 r.
- Pomnik Zwycięstwa, Radzyń Podlaski 1970 r.
- Pomnik Nieznanego Żołnierza, Świdnik 1974 r.
- Pomnik Leopolda Staffa, Skarżysko  Kamienną 1979 r.
- Pomnik Martyrologii Żydów Lubelskich, Lublin 1985 r.
 
Laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej, medal Ministra
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Dwóch nagród wojewody
lubelskiego, Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina,
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla miasta Lublina”, Medal „Zasłużony dla miasta Świdnika”
i wielu nagród Rektora UMCS.
 
W twórczość rzeźbiarska prof. S. A. Mieleszko odznaczały się dwie kategorie: prace zlecone
przeważnie w miejscach publicznych oraz prace w których temat i użyte materiały były
wyborem rzeźbiarza Rzeźby należące do pierwszej kategorii to głównie upamiętniające
wydarzenia oraz ludzi pomniki, popiersia i statuy.

W swojej własnej twórczości, artysta wolny od ograniczeń i wymagań konkursu, czy zlecenia
ma możliwość do eksperymentowania. Proste acz silne w działaniu formy, miękkie linie
dodają charakter snu zdecydowanie przyczyniają się do określenia jego rzeźbiarskiego stylu.
Tendencja do abstrakcji, którą można zauważyć w tych pracach są wyznacznikiem jego stylu
wyobraźni i talentu.

Ogłoszenie Wyników konkursu Miedzynarodowy Wschodni Salon Sztuki

zaproszenie 23

Zapraszamy do obejrzenia relacji z ogłoszenia wyników podczas „Międzynarodowego Wschodnego Salonu Sztuki”.

Mamy nadzieję, że na początku nowego roku będziemy mogli zaprezentować pańswu wystawę pokonkursową w tradycyjnej formie.
 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu 25.Wschodniego Salonu Sztuki

protokol jury 25 wschodni salon sztuki 0001protokol jury 25 wschodni salon sztuki 0002Grand PrixII nagrodaIII nagrodaIV nagrodaV nagrodawyróżnienie1wyróżnienie2wyróżnienie3

 

Wystawa malarstwa. LESZEK W. NIEWIADOMSKI

zaproszenie LN-jpgStudia IWA UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Lisa - 1985 r. Studia podyplomowe IWA UMCS w pracowni grafiki prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej - 1989 r. Członek Zarządu Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Członek ZPAP, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków - wiceprezes (2007-2017), oraz grupy artystycznej „Kontrast”. Uczestnik 60 wystaw autorskich i 130 zbiorowych w Polsce
i zagranicą: Dania, Francja, Holandia, Kanada, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Włochy. Zajmuje się akrylem, pastelem olejnym i akwarelą. Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach muzealnych, placówek dyplomatycznych, galerii oraz
w kolekcjach prywatnych  w Polsce i za granicą. Laureat wielu nagród
i wyróżnień w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Medalem „Dantibus Spem”, Medalem 700-lecia Lublina, uhonorowany Nagrodami Kulturalnymi Województwa Lubelskiego, Nagrodami, Medalem, Pucharem oraz stypendium artystycznym Prezydenta m. Lublin. Twórca ilustracji dla wydawnictw literackich i naukowych. Twórca programów autorskich.                                                                                                                                                                                                                                                   

Wystawa Malarstwa. Wiesław Proć

zaproszenie Proć W Urodzony w 1960 roku. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS. Dyplom w 1984 roku w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Kwalifikacje I st. na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W 2007 roku uzyskał na tejże uczelni stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 1985 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w IWA UMCS. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku I Wydziału Artystycznego UMCS. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.  W dorobku artystycznym wyróżnia wystawy indywidualne malarstwa w Galerii „Kontakt” w Warszawie (1989), w Instytucie Polskim w Bratysławie (1996), w Pałacu Sztuki w Krakowie (2007), w Galerii „Pod Podłogą” w Lublinie (2011) oraz w Galerii r_z Okręgu Rzeszowskiego ZPAP (2019). Spośród wystaw zbiorowych o zasięgu ogólnopolskim wymienia udział w „Jesiennych Konfrontacjach” w Rzeszowie (1984, 1987), w „Salonie Zimowym” w Radomiu (1985), w XXII i XXIII edycji „Bielskiej Jesieni” oraz, wielokrotnie, w Salonach Wschodnich BWA Lublin. Brał udział w plenerach malarskich zarówno jako uczestnik jak i opiekun artystyczny grup studenckich WA UMCS.

LISTA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO 25. MIĘDZYNARODOWEGO JESIENNEGO SALONU SZTUKI w LUBLINIE

salon2020 1THE LIST OF QUALIFIED WORKS
TO THE 25TH INTERNATIONAL EASTERN SALON OF ART IN LUBLIN

Jury 25. Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki w Lublinie w składzie:
The Jury of The 25th International Eastern Salon of Art I Lublin composed of:

Prof. Andrzej Bednarczyk /Rektor ASP Kraków/
Dr hab. Mariusz Drzewiński Prof. UMCS
/ Dyrektor CSK w Lublinie, Wydział Artystyczny UMCS /
Dr hab. Wojciech Mendzelewski /Wydział Artystyczny UMCS, Prezes Okręg Lubelski ZPAP/

Jolanta Męderowicz /Historyk sztuki, KUL, LTZSP, ZPAF O/Lublin/

Prof. Krzysztof Szymanowicz /Dyrektor Wydziału Artystycznego UMCS/

Prof. Artur Winiarski /ASP Warszawa/
Prof. Ewa Zawadzka /ASP Katowice/

na podstawie dokumentacji 410 prac nadesłanych przez 162 artystów z Polski, Białorusi, Norwegii, Ukrainy, wyłoniło do wystawy pokonkursowej prace następujących artystów:

based on the documentation of 410 works submitted by 162 artists from Poland, Belarus, Norway, Ukraine, Slovenia, the works of the following artists were selected for the post-competition exhibition:

 
 1. Joanna Barczyk

-    Linienie, Druk cyfrowy, Pentaptyk /5x A3 100 x120cm, 2019

 1. Bąk Magdalena

-    Tolerance 1, silkscreen, 100x70cm, 2020

 1. Bąk Piotr

-    ,,XXXI”, rysunek- płyta MDF, 70x50 cm, 2019

 1. Wiesław F. Bednarz

-    Jesteś kamieniem I, kamień stal, 54x16x35 cm, 2020

-    Jesteś kamieniem VII, kamień stal, 24x20x35 cm, 2020

 1. Joann Bentkowska-Hlebowicz

-    Przestwory 135, z cyklu Gdzie Neptun mówi dobranoc, akryl na płótnie, 90x90 cm, 2020

 1. Dorota Bujak

-    Sen Nura - z cyklu Mitologii Ludów Syberii, monotypia żelatynowa i grafika cyfrowa, 98x68cm, 2019

 1. Andrzej Cwalina

-    Linia pozioma, akryl + własna, 100 x 80 cm, 2020

 1. Daniel Cybula

-    Pejzaż II, olej na płótnie, 70x90 cm, 2020

 1. Adam Czech

-    Railway water tower Szopienice – SHELTER, Algrafia, 70x71 cm, 2019

 1. Piotr Desperak

-    Z cyklu Czas pandemii I, szło wodne, olej i pigmenty na płótnie, 140x110 cm, 2020

 1. Marta Duda

-    Montaż wspomnień I, akryl, 100x80 cm, 2020

-    Montaż wspomnień II, akryl, 80x80 cm, 2020

-    Montaż wspomnień III, akryl, 100x80 cm, 2020

 1. Katarzyna Dyjewska

-    Nie pytaj dokąd i skąd, olej i pasta woskowa na płótnie, 130x180cm, 2020

-    I (z cyklu Przejścia), olej i pasta woskowa na płótnie, 130x130cm, 2019

 1. Czesław Fankidejsi

-    Wenflon 3, ceramika-kamień-stal-guma, 60x40x40cm, 2020

 1. Karolina Futoma

-    ,,Skąd masz tę bliznę?”, olej, tusz, papier na płótnie, 9 x 20 x 20 cm, 2020

 1. Olena Gaidamaka

-    Pejzaże, linoryt, 30x80cm, 2020

 1. Lidia Głazik

-    Z cyklu Paciorkowce Liczydnie, rzeźba w technologii epoksydowej, 40x40x7cm, 2019

 1. Sławomir Grabowy

-    List do siebie 4, rysunekTW,7x100cm, 2018

-    List do siebie 21, rysunekTW,7x100cm, 2020

-    List do siebie 22, rysunekTW,7x100cm, 2020

 1. Maria Jagłowska

-    Poznajmy się, akryl na płótnie, 120x160 cm, 2019

 1. Agnieszka Jankowska

-    cykl topografia wspomnień(tryptyk), papier technika własna,120x40x5cm, 2020

 1. Joanna Jeżewska-Desperak

-    Za wielką szybą XII, olej na płótnie, 150 x 90 cm, 2020

-    Za wielką szybą XIII, olej na płótnie, 150 x 90 cm, 2020

-    Za wielką szybą XIV, olej na płótnie, 150 x 90 cm, 2020

 1. Iwona Jurkiewicz

-    LUNA, ceramika, 62x37x80 cm, 2018

-    LUNATYCY ceramika, 100x43x30cm, 2018    

 1. Karol Karwowski

-    Labyrinthus caelestis 2.18., technika własna, 50x50 cm. 2018

 1. 23.Magdalena Kielak „Magdalena Libero”

-    Bez tytułu z cyklu Bliźnięta o1, akryl, 50 x 50 cm, 2020

-    Bez tytułu z cyklu Bliźnięta, o2 akryl, 50 x 50 cm, 2020

-    Bez tytułu z cyklu Bliźnięta o3 , akryl, 50 x 50 cm, 2020

 1. Kamil Emanuel Klonowski

-    Bez tytułu, z cyklu XX, VI, tusz, akryl, kolaż na płótnie, 24x 30 cm, 2020

-    Bez tytułu, z cyklu XX, VII, tusz, akryl, kolaż na płótnie, 60 x 30 cm, 2020

 1. Tomasz Kokott

-    Hindenburg, akryl na płótnie, 120x120cm, 2020

 1. Luiza Kolasa

-    ANATIMIA1, olej na płótnie, 40x120 cm, 2020

 1. Izabela Kostiukow

-    W odmętach głębi, płytki oddech wulkanu, technika własna na płótnie, 100x120 cm, 2018

 1. Ewa Kozera

-    Z cyklu Będzin, „Podworko Modrzejewskiej”, technika mieszana, 180x110 cm, 2020

 1. Dorota Kulicka

-    Nie wchodzić za żółto-czarne, akryl, 120x120   cm, 2020

 1. Katarzyna Kuta

-    Kokony - tryptyk, rzeźba, (84x50, 40x40, 50x35 cm), 2020

-    Wzorzec geograficzny, 58x52x30cm, 2019                  

 1. Sebastian Laszczyk

-    Chwila, akwaforta akwatinta, 105x73cm

 1. Małgorzata Limon

-    Katharsis, olej na płatnie, 80x100cm, 2019

 1. Sylwia Lis-Persona

-    Urny-przekraczanie granic, organiczny autorski papier czerpany, 170x170x30 cm, 2020

 1. Tomasz Mistak

-    Szum, akryl na płótnie, 90x130 cm, 2020

-    Szum 2, akryl na płótnie, 50x100 cm, 2020 90x130 cm

 1. Monika Pałka

-    PORTAL, grafika cyfrowa, 100x100cm, 2019

-    LABIRYNT, grafika cyfrowa, 100x100cm, 2019

 1. Anna Panek

-    Pejzaż magiczny, olej na płótnie, 200x140 cm, 2020

 1. Gabriela Pawlicka

-    Chromosom X, ceramika szkliwiona, drewno, metal, 33x64x13 cm, 2020

-    Chromosom Y, ceramika szkliwiona, drewno, metal, 67x36x18cm, 2020

 1. Elżbieta Pietruczuk

-    Sanctuarium II, Grafika cyfrowa, 70x100, 2020

 1. Daria Pietryka

-    NIE MA MNIE, olej na płótnie, assamblage, 80x90 cm i 80x70 cm, 2019

 1. Władysław Pitala

-    Na-horyzoncie, olej na płótnie. 60x100 cm, 2020

 1. Emilia Pitucha

-    Cykl Emocje, Związek to trudny taniec towarzyski II, rys ołówkiem, 50x50, 2020

-    Cykl Emocje, Związek to trudny taniec towarzyski III, rys ołówkiem, 50x50, 2020

-    Cykl Emocje, Związek to trudny taniec towarzyski V, rys ołówkiem, 50x50, 2020

 1. Sławomir Plewko

-    Immersja- Przestrzeni, Komentarz Rudimentarny B. Druk cyfrowy Giclee, Lakier UV, varnish, MDF, 86x86x6 cm, 2020

 1. Agata Pocheć

-    Tajemnica, grafika-linoryt,50x70, 2018

 1. Lech Polcyn

-    Człowiek, materia, czas- tryptyk, grafika 3D, 3 x 70x100cm,2020

 1. Arkadiusz Ruchowmski

-    Enso I z cyklu Pejzaże otwarte, akryl-olej na desce, średnica 55 cm 2020

-    Enso II z cyklu Pejzaże otwarte, akryl-olej na desce, średnica 120 cm 2020

 1. Andrzej Rułka

-    NARÓD, olej-collage, 150x110 cm, 2019

-    EREGRYNACJE, olej, 150x110 cm, 2019

 1. Katarzyna Ruminska

-    Story b&w, druk 3D, technika własna, 145x40x5 cm, 2020

 1. Katarzyna Rutkowska

-    Miniment III, akryl na płótnie, 79 x 70 cm, 2018

-    Monument V, akryl na płótnie, 150 x 130 cm, 2019

 1. Bartłomiej Sęczawa

-    „Decydent”, żeliwo, technika wosku traconego, 42x42x61cm, 2019

 1. Bogusława Skwara

-    Męskie śniadanie, farba drukarska, kredka akwarelowa, papier, klej, 70x50cm, 2019

 1. Paweł Słota

-    Przestrzenie Ujawnione LXXXIX, olej na płótnie, 100x150cm, 2019

-    Przestrzenie Ujawnione XCV, olej na płótnie, 90x140cm, 2019

 1. Aleksandra Staniorowska-Buła

-    Niebieskie drzwi, olej-żywica-płótno, 100x150 cm, 2019

 1. Jacek Staszewski

-    Dyptyk, terra incognita, rysunek atramentem i ołówkiem, 60x150cm, 2020

 1. Mariusz Stryjecki

-    Proces, druk cyfrowy, 100x100 cm, 2020

 1. Marta Szymielewicz

-    Obierająca kartofle, olej na płótnie, 130x100cm, 2019

 1. Teresa Anna Ślusarek

-    NAUTILUS Geo - Jura, technika własna, 50 x 140 cm ( dyptyk), 2018

 1. Sławomir Świeca

-    Totem I, gipsoryt, 79,5x49cm, 2018

-    Zjawa, gipsoryt, 79x49,5cm, 2020

-    Obserwator, gipsoryt, 79x49,5cm, 2020

 1. Piotr Tymochowicz

-    Homeland vol. 2, olej na płótnie, 90x120 cm, 2020

-    Homeland vol. 3, olej na płótnie, 60x80 cm, 2020

 1. Wioletta Winiarska

-    Bez tytułu I, akryl płótno, 140x100 cm, 2020

-    Bez tytułu II_ akryl płótno, 100x100cm, 2020

 1. Grzegorz Wójcicka

-    bez tytulu, akryl na plótnie, 100x70cm, 2020

 1. Karia Wójcik

-    Cienie, cienkopis na papierze, 6 rysunków w formacie 28x20 cm, 2020

 1. Joa Zak

-    Aktywność Joa - R 01.08.20, akryl na płótnie, 50x50 cm, 2020

 1. Kamil Zaleski

-    Ćwiczenia 36, druk cyfrowy, 140x100 cm, 2020

 1. Katarzyna Zawierucha

-    Mirrors, olej na płótnie, 100x100cm, 2020

 1. Piotr Zieleniak

-    Dysk, metal, 115x70x25cm, 2018

 1. Irena Zieniewicz

-    Schematy7, sitodruk, 150x124 cm,

 1. Katarzyna Ziołowicz

-    Formy intencjonalne V, Rysunek+ druk pusty, 100x70cm, 2018

 1. Paweł Znamierowski

-    patrząc pod nogi-1, druk cyfrowy, 100x100 cm, 2020

 1. Jagoda Zych

-    Z cyklu ,,Pogranicza. (nie)ujawnione'', tryptyk, Olej na płótnie, akryl na tekturze, akryl na żywicy, 180x60 cm, 27x40 cm, 35x18 cm, 2018

 1. Stanisław Żukowski

-    KADR 6-19, akryl na płótnie, 60x120 cm,   2019

 1. Agata Żychlińska

-    Podbój świata, , technika mieszana na płótnie, 130x150cm, 2020

 1. Jowita Żychniewicz

-    Szklane niebo, akryl a płótnie, 97x130 cm, 2020

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym Artystom!
Przypominamy o nadsyłaniu prac do 07.11.2020.

Congratulations to all qualified artists!
We would like to remind you to send your works untill 07.11.2020.

Adres/Address:

Okręg Lubelski ZPAP, ul. Grodzka 3 Lublin, Poland

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska w Zamościu.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=193&p1=szczegoly&p2=1557924

unnamed1200px-POL Zamość COA.svgunnameda

Jubileuszowa wystawa malarstwa Zbigniewa Olszewskiego

zaproszenie 3Serdecznie zapraszamy na wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa Zbigniewa Olszewskiego, organizowanej w ramach Objazdowej Galerii Sztuki Okręgu Lubelskiego ZPAP.
Wernisaż wystawy 18.09.2020 r. godz 17.00 (piątek)
Galeria A10
Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida
Lublin, ul. Muzyczna 10 a
 
Zbigniew Olszewski ur. 1955 r. Uprawia rysunek, malarstwo olejne i rzeźbę.
Studiował na ASP w Warszawie w latach 1975/1980 r. Dyplom w zakresie grafiki w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. Członek zarządu ZPAP Okręg Lubelski.
W dorobku artysty jest wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju jak i za zagranicą. Kilkadziesiąt prac Zbigniewa Olszewskiego znajduje się w posiadaniu krajowych i zagranicznych kolekcjonerów.
 
 
 
Область прикрепленных файлов
 
 
 

Wystawa Malarstwa Agnieszki Kity

zaproszenieSerdecznie Zapraszamy na wernisaż wystawy Malarstwa Agnieszki Kity:
09.09.2020 r. godz. 16.00 (środa)
Galeria "pod Akacją" 
Młodzieżowy Dom Kultury  ul. Grodzka 11
 

Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1986 roku w pracowni prof Mariana Stelmasika.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.

Zajmuje się twórczością w zakresie malarstwa i rysunku.

W dorobku artystycznym liczne wystawy indywidualne
i zbiorowe. Uczestniczka oraz laureatka wielu konkursów min.:

(2002) Nagroda w VI Ogólnopolskim Biennale Twórczości Pedagogów Plastyki, MDK, Lublin; (2003) II Nagroda w XIX Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Pedagogów Plastyki MDK Rzeszów; (2004) Wyróżnienie w XX Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Pedagogów Plastyki, WDK Rzeszów; (2010) Wyróżnienie X Jubileuszowe Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli, MDK, Lublin; (2010) III Nagroda w XXVI Ogólnopolskiej Wystawie Pedagogów Plastyki, BWA, Rzeszów; (2019) Nagroda Prezydenta Miasta Lublin, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury; (2019) Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego.

Zdzisław Niedźwiedź / 26.06.1936 - 28.08.2020/

Z.NiedzwiedzZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 maja zmarł nasz kolega Zdzisław Niedźwiedź Wieloletni członek Okregu Lubelskiego ZPAP, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, wybitny pedagog oraz artyata grafik. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył w 1964 roku. Profesor w Zakładzie Grafiki Warsztatowej Wydziału Artystycznego UMCS. Od 1973 roku przez ponad 40 lat był związany z pracą naukowo – dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble, począwszy od asystenta do profesora. Pełnił różne funkcje m. in. w latach 1993 – 1996 był zastępcą dyrektora Instytutu, w 1997 – 1999 był prodziekanem Wydziału Artystycznego, w latach 2000 – 2006 kierownikiem Zakładu Grafiki Warsztatowej II. Działał w podziemiu solidarnościowym (pracował w tajnej bibliotece wydziałowej i zajmował się kolportażem czasopism). W dorobku artystycznym posiada około kilkarzesiąt wystaw indywidualnych oraz uczestnictwo w kilkuset wystawach zbiorowych laureat licznych konkursów w tym 12 międzynarodowych. Swoją pasję, swoje życie z grafiką zaczynał od techniki linorytniczej, ale ostatecznie zdecydował się na techniki metalowe poprzez które najchętniej wypowiada się w ostatnich latach. Byłt twórcą poszukującym i znajdującym w uprawianej przez siebie dziedzinie wciąż nowe możliwości wypowiedzi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 1 września 2020 r. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom. 

 Wspominając- https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IIp79JNhDPU

Św. P. Piotr Lech /09.05.1954 r. – 03.08.2020 r.

lechZ głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz kolega Piotr Lech. Wieloletni i niezwykle zasłużony członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP, wielokrotny Delegat naszego okręgu na Walne Zjazdy, odznaczony Złotą Odznaką ZPAP, najwyższym odznaczeniem związkowym przyznawanym za wybitne zaangażowanie w sprawy naszego Stowarzyszenia.

prof. dr hab. Piotr Lech

Urodził się 9 marca 1954 roku w Skarżysku-Kamiennej. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie zakończone dyplomem z grafiki w pracowni prof. Danuty Kowzan-Nowickiej w 1978 r. W latach 1984 i 1988 odbył staż artystyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki u prof. M. Rojewskiego oraz prof. R. Artymowskiego. Od 1979 roku pracownik naukowy IWA UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki w Pracowni Druku Płaskiego. W 1986 r. uzyskał kwalifikację I stopnia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W 1994 r. uzyskał kwalifikację II stopnia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

W 2012 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo od 1979 r. Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego (2003-2006, 2006-2009), Kierownik Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii, Kierownik Katedry Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego. W pracy artystycznej zajmował się grafiką warsztatową (głównie litografią), grafiką komputerową oraz rysunkiem.  Laureat wielu nagród i wyróżnień. Jego prace były prezentowane w wielu krajach na świecie.  Ceniony dydaktyk, promotor wielu magistrów i licencjatów, spośród których kilkoro uzyskało wysoki status artystyczny i uznanie krytyków. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”.


Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2020 r.
o godz. 15:00 w kaplicy Cmentarnej przy ulicy Unickiej.

Składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom.

„ARCHIWUM PAMIĘCI” – WYSTAWA RETROSPEKTYWNA:

fjm zaproszenie webJAN FERENC, AGNIESZKA JANKOWSKA, WOJCIECH MENDZELEWSKI

"ARCHIWUM PAMIĘCI” PREZENTUJE DOKONANIA TRZECH  ARTYSTÓW, ŁĄCZĄC RÓŻNE DZIEDZINY SZTUKI, TAKIE JAK RYSUNEK, GRAFIKA, MALARSTWO ORAZ RZEŹBA, W JEDNĄ NIEZWYKLE INTERESUJĄCĄ WYSTAWĘ DOSTĘPNĄ W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE.

Agnieszka Jankowska, Jan Ferenc oraz Wojciech Mendzelewski to artyści fascynujący się problematyką pamięci, jako zjawiska o dwojakiej naturze. Z jednej strony, bowiem jest to coś uniwersalnego, z drugiej indywidualnego, bardzo osobistego, będącego źródłem wewnętrznych inspiracji twórców.

Właśnie te subiektywne odczucia i wrażenia znalazły wyraz w prezentowanych pracach, a artyści posługując się w swoich dziełach pamięciowymi znakami, symbolami i obiektami chcą zmotywować odbiorców do pogłębienia refleksji na temat sztuki aktualnej.

Wystawa dostępna w dniach 03.07.2020 – 26.07.2020

link -  http://www.spotkaniakultur.com/index.php/en/node/2148 

25. MIĘDZYNARODOWY WSCHODNI SALON SZTUKI LUBLIN 2020

salon2020Okręg Lubelski ZwiązkuPolskich Artystów Plastyków serdecznie zaprasza do udziału w 

25. MIĘDZYNARODOWY WSCHODNI SALON SZTUKI  LUBLIN 2020

Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacją są organizowane od 1993 roku wystawy Wschodniego Salonu Sztuki, jako najważniejszej i największej cyklicznej prezentacji sztuki współczesnej we wschodniej Polsce. Tegoroczny jubileuszowy 25. Wschodni Salon Sztuki został zorganizowany w nowej konkursowej formule. Prezentacja wystawy będzie miała miejsce w Galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - współorganizatora wydarzenia. Pragniemy, aby nowa formuła Międzynarodowego Konkursu stała się przeglądem najciekawszych postaw twórczych. Zwracając się do szerokiego grona artystów plastyków, chcemy wyeksponować różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną zarówno w zakresie formy jak i treści. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane dzieła będą przyczyną do pogłębionej refleksji na temat aktualnej sztuki i pozwolą je usytuować w szerszym kontekście sztuki europejskiej oraz światowej. Mamy nadzieję, iż warunki konkursu określone w regulaminie będą wystarczającym gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej.

Zachęcamy Państwa serdecznie do udziału i nadsyłania swoich najwartościowszych dzieł na 25. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki w Lublinie.

TERMINY

Do 31.08.2020 r.– nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac

Po 10.09.2020 r.–  zamieszczenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej ZPAP

Do 07.11.2020 r.– przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres

27.11.2020 r. o godz.18.00 – uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom

Do 31.12.2020 r.– – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom
(z wyłączeniem prac nagrodzonych)

regulamin i karta zgłoszenia: https://drive.google.com/drive/folders/1BiBWv2laSI_q-xYObbvO6g_jriPSehaP?usp=sharing

 

Kwalifikacja prac do wystawy/
Works qualification for the exhibition

Szanowni Państwo
W związku z dużą ilością nadesłanych zgłoszeń do konkursu 25. Wschodni Salon Sztuki oraz koniecznością zdalnej kwalifikacji prac do drugiegoo etapu konkursu (wystawy) informujemy że lista zakwalifikowanych będzie zamieszczona w terminie późniejszym. Zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani pocztą e-mail.


Due to the large number of submitted applications for the 25th Eastern Art Salon competition and the need to remotely qualify works for the second stage of the competition (exhibition), we would like to inform you that the list of qualified entries will be posted at a later date. You will be informed about it by e-mail.

Marian Makarski (1928 - 2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 maja zmarł nasz kolega Marian Makarski.

Był artystą wszechstronnym: architekt, malarz, krytyk sztuki i literat. Z wykształcenia architekt, studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, tamże obronił doktorat, którego promotorem był prof. Wiktor Zin. Ma na swym koncie wiele udanych realizacji architektonicznych. Kościół OO Kapucynów w Lublinie przy Al. Kraśnickiej w Lublinie, powstały według jego projektu i realizacji, uznany jest za jedną
z nielicznych świątyń, która spełnia wymogi nowoczesnej architektury sakralnej. 
W dorobku artystycznym udział w licznych wystawach w kraju i za granicą, a także
w konkursach SARP uzyskując nagrody i wyróżnienia /projekty teatru w Lublinie, Bydgoszczy, gmachu Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje/. Na międzynarodowej wystawie malarstwa na Węgrzech uzyskał dwukrotnie medale za eksponowane obrazy. Jako pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej prowadził badania nad rozwojem przestrzennym Kazimierza publikując pracę: "Przeszłość Kazimierza Dolnego w badaniach urbanistyczno-architektonicznych". W roku 1990 otrzymał nagrodę Wojewody Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w architekturze.
Od roku 1960 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego wystawa "Obraz i Słowo" dała początek ekspozycjom malarstwa połączonym z prezentacją tekstów literackich. Obrazy Mariana Makarskiego znajdują się w zbiorach Muzeum w Lublinie, Zamościu, Kazimierzu, w Debreczynie, Sofii oraz w prywatnych galeriach w Polsce i na świecie. /Szczegółowy biogramu na stronie http://www.marian-makarski.pl/biografia.html  /

Członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków składają Rodzinie i Bliskim Artysty wyrazy najszczerszego współczucia. Pożegnanie Mariana Makarskiego1 czerwca (Poniedziałek) 2020 r.  o godzinie 11.30 w Kościele Niepokalanego Ser5ca Maryi i św. Franciszka z Asyżu przy Al. Kraśnicka 76, poczym nastąpi złożenie do groby na cmentarzu przy ul. Lipowej

Zbigniew Pol /29.03.1938 - 10.05.2020/

Zbigniew PolZ głębokim żalem  zawiadamiamy, że 10 maja zmarł nasz kolega Zbigniew Pol.
Wieloletni członek Okręgu Lubelskiego ZPAP, artysta malarz, grafik, rzeźbiarz, projektant.

Urodzony w Prawnie k. Józefowa nad Wisłą. Absolwent Wydziału Tkaniny Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Romana Modzelewskiego w 1965 r. W dorobku artystycznym
udział w licznych wystawach i plenerach malarskich. Pedagog Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Wieloletni projektant grafiki użytkowej
m.in.  dla LSS „Społem” oraz projektant tkanin dla zakładów włókienniczych.
Prace w zbiorach prywatnych: Finlandia, Francja, Węgry, Polska.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 maja 2020 r. o godz. 12: 00 w kaplicy cmentarza przy ul. Lipowej,

Składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom.

Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP - wystawa ZBIGNIEWA STRZYŻYŃSKIEGO

123Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy ZBIGNIEWA  STRZYŻYŃSKIEGO: Galeria WOK 28.02. br. godz. 18.00 (piątek).

ZBIGNIEW STRZYŻYŃSKI

Urodzony w 1955 r. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, Politechnikę Warszawską, Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Sławomira Mieleszki, studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. Zajmuje się malarstwem i rzeźbą. Nauczyciel w Liceum Plastycznym im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Współorganizator i komisarz Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. M. E. Andriollego (2006, 2009, 2012, 2012, 2018). Brał udział w ponad 200. wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. Międzynarodowa wystawa – Most Kultury „Otwarta Przestrzeń”, WOAK Białystok - 2019, Biennale Quadro Art, Miejska Galeria Sztuki, Łódź – 2018, Pałace i Ogrody Wielkopolski, Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Poznań - 2017, Epoka Mistrzów, Białystok, Warszawa, Łuck, Lwów, Tarnopol, Dubno - 2017, V Międzynarodowy Przegląd Sztuki Alternatywy 33, Ostrów Wielkopolski - 2016). Zorganizował 19 wystaw indywidualnych (min. Radomsko, Biała Podlaska, Nałęczów – 2019, Puławy, Dębica – 2018, Lublin, 2017, Poznań 2016) Laureat 13. nagród (m.in.: I Nagroda na Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Grafiki - Piękne Sztuki, Radomsko 2018, I Nagroda na XIV Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Lublin 2018, III Nagroda na 30. Ogólnopolskiej Wystawie Pedagogów – Rzeszów 2016) i 4 wyróżnień w konkursach ogólnopolskich. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Za działalność artystyczną uhonorowany Nagrodą Starosty Puławskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

W swoim dorobku ma liczne realizacje rzeźbiarskie, m.in. we współpracy ze Stanisławem Strzyżyńskim: ławeczkę Bolesława Prusa, pomnik Maksymiliana Kolbe w Nałęczowie, Chrystusa Zbawiciela w Warszawie oraz hrabiny Marii Resseguier w Nisku (współpraca Andrzej Oboz).

Należy do Związeku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, Polskiego Stowarzyszenia Pastelistów, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, artystycznej Grupy Kontrast.

„CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"

Zapraszamy artystów z Lublina do udziału w otwartym naborze na rezydencję artystyczną w Kownie na Litwie w okresie od 22 kwietnia do 22 maja 2020 roku organizowaną w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" (''CreArt. Network of cities for artistic creation"), współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. 

 

Miasto Kowno oraz partner projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" Artkomas w Kownie zaprasza 4 artystów z miast partnerskich sieci CreArt (Valladolid, Lublin, Genua, Lecce, Liverpool, Clermont-Ferrand, Rouen, Zagrzeb, Kowno, Katowice, Skopje, Aveiro) na miesięczną rezydencję artystyczną w Kownie w okresie od 22 kwietnia do 22 maja 2020 roku.
 
Otwarty nabór został ogłoszony w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" (''CreArt. Network of cities for artistic creation") realizowanego przez Urząd Miasta Lublin wspólnie z Miejską Fundacją Kultury w Valladolid (Hiszpania) oraz 10 miastami partnerskimi projektu (Genua, Lecce, Liverpool, Clermont-Ferrand, Rouen, Zagrzeb, Kowno, Katowice, Skopje, Aveiro). W naborze mogą uczestniczyć artyści urodzeni lub mieszkający w ww. miastach. 
Czytaj więcej...

Wyjazd do Gruzji

 

Propozycja wyjazdu grupowego do Gruzji.

Zgłoszenia maksymalnie do 10 lutego 2020r !!!!!

Ilość miejsc w powyższych cenach jest ograniczona, przy rezerwacji ważna jest kolejność zgłoszeń.

Ze względu na duże zainteresowanie lotami z Krakowa, w momencie rezerwacji musimy otrzymać imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z uczestników. Termin, który możemy Państwu zaproponować, to 

Jest to  spowodowane tym, że w dniach 19 i 20.04 w Gruzji są święta  i wszystkie muzea i inne atrakcje są zamknięte, więc nie zrealizujemy programu ze względu na ograniczenia w dostępności obiektów.

Wylot z Krakowa

Rozkład lotu:
03.04, Kraków - Kutaisi 06:00 - 11:10
10.04, Kutaisi - Kraków 11:45 - 13:05

Wylot z Warszawy

Rozkład lotu:

03.04, Warszawa - Kutaisi 05:45 - 11:15
10.04, Kutaisi - Warszawa 11:50 - 13:20

 

Program zwiedzania:

PROGRAM

Dzień 1. Kraków – Kutaisi.

Wylot z Polski i przylot do Kutaisi. Przejazd na zwiedzanie Jaskini Prometeusza, położonej ok. 20km od Kutaisi. Zwiedzanie Kutaisi - drugiego co do wielkości miasta Gruzji. Początki Kutaisi sięgają założonego około 40 wieków temu mitycznego królestwa Kolchidy, łączonego z opowieścią o Złotym Runie i Argonautach. Zwiedzanie katedry Bagrata z XI w. oraz centrum miasta z wizytą na lokalnym bazarze, na którym zakupić można aromatyczną herbatę, przyprawy i gruzińskie przysmaki. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg

Dzień 2. Kutaisi – Gori – Upliscyche – Tbilisi.

Po śniadaniu przejazd do Tbilisi (ok. 5h). Po drodze zwiedzanie Państwowego Muzeum Józefa Stalina w Gori. Następnie wizyta w Upliscyche, zwanej "Twierdzą Boga". Skalne miasto zbudowane na wysokim skalistym lewym brzegu rzeki Mtkwari, zawiera partie budowane od II w. p.n.e. do późnego średniowiecza i wyróżnia się unikalnym połączeniem różnych stylów architektonicznych. Przyjazd do Tbilisi. Zakwaterowanie, czas wolny. Kolacja w lokalnej restauracji z regionalnymi potrawami, winem, muzyką na żywo i tańcami kaukaskimi. Nocleg.

Dzień 3. Tbilisi.

Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, stolicy i największego miasta Gruzji. Do największych zabytków miasta należą: m.in.: Sameba – Katedra Świętej Trójcy, znana jako "Budowla Tysiąclecia"; twierdza Narikala (wjazd na górę kolejką linową), z której rozpościera się panoramiczny widok na Tbilisi; plac Europy i Most Pokoju; Al. Szoty Rustawelego z pomnikiem św. Jerzego. Zwiedzanie Muzeum Sztuki w Tbilisi. Czas wolny- przejście uliczkami starego miasta. W ciągu dnia lunch w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 4. Tbilisi – Ananuri – Kazbegi (Stepancminda) – Gudauri.

Śniadanie. Przejazd w stronę Kazbegi słynną gruzińską drogą wojenną prowadzącą do granicy gruzińsko-rosyjskiej (ok. 3,5h). Po drodze zwiedzanie kompleksu architektonicznego Ananuri z XVII w oraz twierdzy z dwoma kościołami i widokiem na zalew Żinwali. Trasa wiedzie przez malownicze partie wysokiego Kaukazu. W Kazbegi (głównym mieście regionu) przeprawa samochodami z napędem na 4 koła przez piękne lasy i doliny do kościoła św. Trójcy, znajdującego się na wysokości 2170 m. Przy dobrej pogodzie można dostrzec jeden z największych lodowców na Kaukazie - Kazbeg (5047m). Według mitologii do szczytu Kazbeg został przykuty Prometeusz. Przejazd do hotelu w Gudauri, czas wolny, kolacja i nocleg.

Dzień 5. Gudauri – Mccheta – Kutaisi.

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Mccheta (ok. 2h), starożytnej stolicy i centrum religijnego Gruzji liczącego 3000 lat. Na miejscu można zobaczyć wpisaną na listę UNESCO katedrę Sweticchoweli (XI w.), gdzie znajdują się szaty Chrystusa. Możliwość zakupu pamiątek na lokalnym bazarze. Następnie wjazd pod położony na wzgórzu Monastyr Dżwari (VI w.), z którego rozpościera się wspaniały widok na okolicę. Przejazd do Kutaisi, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień 6. Kutaisi - Batumi.

Śniadanie. Przejazd do Batumi. Jeżeli będzie czas - zwiedzanie nadmorskiego kurortu i spacer wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Do największych atrakcji Batumi zaliczany jest tutejszy 8-kilometrowy Park Przymorski, Plac Ery i Plac Piazza, pomniki Ali i Nino usytuowane przy głównym batumskim deptaku. Wieczorem spotkanie i uroczysta kolacja w lokalnej restauracji z rezerwacją dodatkową dla 10 gruzińskich gości. Nocleg.

Dzień 7. Batumi – Gonio – Batumi.

Śniadanie, Wycieczka do starożytnej Rzymskiej fortecy Gonio. Zwiedzanie Muzeum archeologicznego i etnograficznego. Ogród botaniczny (jeśli pogoda pozwoli). Czas wolny. Kolacja, nocleg.

Dzień 8. Batumi – Kutaisi – Kraków.

Wczesne śniadanie, transfer na lotnisko w Kutaisi (ok. 3h). Powrót do Polski.

Oferta dotyczy minimum 20 uczestników.

Cena od osoby w pokoju dwuosobowym: 2750,00 PLN

Cena zawiera:
- przelot bezpośredni Kraków-Kutaisi-Kraków lub WAW-KUT-WAW
- program zwiedzania (podany powyżej)
- bagaż podręczny o wymiarach maksymalnych 40x30x20cm (plecak) oraz podręczny 1x10kg (walizka)  o max wymiarach  55x40x23cm  - w opcji priority

- zakwaterowanie w hotelach odpowiadających standardowi co najmniej 3* (7 noclegów)
- dwuosobowe pokoje z łazienkami
- wyżywienie 2 posiłki dziennie zgodnie z programem (7 śniadań, 1 lunch, 6 kolacji - w tym 1 z pokazem folklorystycznym i 1 oficjalna w lokalnej restauracji w Batumi)
- woda do kolacji
- transport klimatyzowanym busem lub autokarem
- ubezpieczenie KL, NNW
- składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
- obsługę pilota przewodnika


Cena nie zawiera:
- 95 USD/os. płatnych obowiązkowo pilotowi na miejscu (bilety wstępu, napiwki, lokalny przewodnik, inne opłaty lokalne)
- dodatkowo płatny bagaż rejestrowany o wadze 20kg: z KRK cena 350 zł/os., z WAW cena 450 zł/os.
- dopłata do zakwaterowania w pokoju jednoosobowym 550 zł/os.
- organizacji wernisaży i innych aktywności artystycznych nie zawartych w programie

Aby dokonać rezerwacji, proszę o informację zwrotną.


Dane, które proszę przygotować do rezerwacji:
- osoby zamawiającej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowy oraz adres mailowy;
- uczestników: imiona i nazwiska zgodnie z paszportami lub dowodami osobistymi, daty urodzenia.

Ilość miejsc w powyższych cenach jest ograniczona, czas na potwierdzenie oferty w ciągu 48 godzin od momentu rezerwacji.

Zaliczka 20% płatna do 24 godzin od momentu rezerwacji.

Dopłata do całości rezerwacji wymagana na 30 dni przed wylotem.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami istotnymi dla Państwa i ściśle dotyczące imprez turystycznych Ecco Holiday i marki Ecco Travel:

1. Formularz informacyjny oraz warunki uczestnictwa : https://ssl.eccoholiday.com/files/warunki_EH.pdf
2. Informacja na temat ubezpieczenia jaki objęci są Podróżni Ecco Holiday i Ecco Travel :https://ssl.eccoholiday.com/files/sprzedaz/ubezpieczenia_eh/ubezpieczenie_EH.pdf
3. Informacje dla podróżnych : https://www.eccoholiday.com/att/dokumenty/wazne_informacje_dla_podroznych_EH.pdf
4. Informacje o szczepieniach: http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl/artykuly/nowe_zalecenia_-_szczepienia_obowiazkowe_i_zalecane_przed_wyjazdem_do_roznych_krajow_swiata.html#showme
5. Informacje i komunikaty MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych
6. Prosimy o zapoznanie się z plikiem zawierającym informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych:

https://www.eccoholiday.com/fm/pliki/Informacja_RODO_o_przetwarzaniu_danych_dla_Klientww_Ecco_Holiday.pdf

Zgłoszenia maksymalnie 10 luty 2020r !!!!!

 

Osoba odpowiedzialna za rezerwacje dla grupy:  Bernadeta Biernat-Lurka

W rezerwacji na poniższych warunkach proszę podać nazwisko Joanna Banek.

W przypadku pytań proszę o kontakt zwrotnie mailowy lub telefoniczny pod numerem 61 61 09 743

godzin pracy pn, wt, czw, pt 9-17 , środa 9-15.
od 01.02.20 włącznie tygodniowy urlop.

 

Bernadeta Biernat-Lurka

Kierownik Salonu Sprzedaży

tel: +48 61 6785 300 - infolinia kliencka
tel: +48 61 6109 743 | fax: +48 61 6474 676

www.eccoholiday.com | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ecco Holiday Sp. z o.o. | Al. Solidarności 46 | 61-696 Poznań

 

 

 

 

 

Wystawa Emili Pituchy

Emilia Pitucha ZaproszenieZapraszamy na wystawę Emili Pituchy pt. " Czerń i biel z kroplą koloru", która odbędzie się 29.01.20 r. o godz 19:00 w Galerii Test ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa.

Zmarła Maria Sękowska

32287835e29a6becfaf8Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia 2020 r. zmarła śp. prof. dr hab. Maria Sękowska, ceniony pedagog, artystka grafik i członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Rodzinie i przyjaciołom zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Msza żałobna odbędzie się dnia 28 stycznia 2020 r. o godz. 09:30 w Parafii Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie. Po mszy św. odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Unickiej o godz. 11:00.

Maria Sękowska

Urodziła się 16 lipca 1958 roku w Białymstoku. W latach 1978-1982 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.  Dyplom z malarstwa uzyskała w 1982 r. Od roku 1990 była zatrudniona w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS.  Stopień doktora uzyskała w 1997 r., stopień doktora habilitowanego – w 2011 r. Od 2017 r. pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS w Instytucie Sztuk Pięknych. W swojej twórczości artystycznej prof. Maria Sękowska koncentrowała się na grafice, rysunku i malarstwie. Brała udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i ponad 50 wystawach indywidualnych – w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych. Wielokrotnie nagradzana w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublina za wybitną działalność kulturalno-naukową oraz promocję Lublina na arenie krajowej i międzynarodowej. Była członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych w tym: Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie,  Związku Polskich Artystów Plastyków o/Lublin oraz Stowarzyszenia Wspólne Korzenie działającego na rzecz Polaków na Wschodzie. Odeszła ceniona pedagog oraz artystka grafik.

 

 

Zmarł Marek Terlecki

 bwa-34-4Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 11 stycznia 2020 r. zmarł Marek Antoni Terlecki, zamojski artysta, malarz , ilustrator i członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Marek Antoni Terlecki - urodził się 11 stycznia 1951 r. w Zamościu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Auto wystaw indywidualnych, wziął również udział w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, mi.in. w Bułgarii, Niemczech, Francji, Holandii. Zajmował się malarstwem olejnym, akwarelą, pastelami, rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 15 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

Zmarł Piotr Smalira

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 3 stycznia 2020 r.  zmarł Piotr Smalira syn Pani księgowej Okręgu Lubelskiego ZPAP Ewy Smaliry. Piotr wielokrotnie wspierał nieodpłatne nasze Stowarzyszenie swoją wiedzą i umiejętnościami. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 13 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w Kaplicy cmentarnej na Majdanku w Lublinie.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

WYNIKI KONKURSU RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI POMNIKA POLSKICH OFIAR KOMUNIZMU 1917-1989

Organizatorzy „Konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Polskich Ofiar Komunizmu 1917-1989" przedstawiają protokół z dzisiejszego posiedzenia Sądu Konkursowego.

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.

 

Wystawa Grażyny Grabowskiej "Struktury pejzażu"

75640641 2772932702766655 8288991718242516992 nZapraszamy na wystawę Grażyny Grabowskiej

Wystawa po tytułem ,,Struktury pejzażu"
Wernisaż 22.11.2019 o godz. 17:00
w Galerii Sztuki współczesnej BWA w Sandomierzu

Wystawa trwa od 22.11 - 15.12, 2019 r.

SFbBox by website