SFbBox by website

HomeKomunikaty

Aktualności

Skryci paliwożercy

popek1Zapraszamy na wystawę malarstwa i grafiki Artura Popka

Wernisaż: 29 października 2021, godz: 18:00

Galeria Gardzienice

ul. Grodzka 5a, Lublin

Ewa Niestorowicz

zaproszenie  Ewa Niestorowicz Easy-Resize.comabsolwentka dwóch kierunków studiów wyższych: malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS i pedagogiki specjalnej na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie. W 1999 r. ukończyła studia pracą dyplomową w pracowni malarstwa prof. Adama Styki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem rektora. W 2006 r. uzyskała stopień doktora (rozprawa doktorskazostała wyróżniona pierwszą nagrodą na ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską ,,Otwarte Drzwi 2007”, ogłoszonym przez PFRON).

Przez wiele lat zatrudniona w Zakładzie Wiedzy Wizualnej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego (gdzie pracuje nadal), obecnie adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza arteterapii, pedagogiki specjalnej, psychologii twórczości, semiotyki, a także teorii sztuki. Autorka wielu recenzji, artykułów naukowych oraz książek, m.in. Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych/ The World in the Mind and Sculpture of the Deafblind People – pracy opublikowanej w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo naukowe Cambridge Scholars Publishing.

W dorobku artystycznym posiada 20 indywidualnych wystaw malarstwa i grafiki oraz około 50 wystaw zbiorowych. Wystawiała w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Macedonii, Bułgarii, na Ukrainie, we Francji i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się projektowaniem graficznym, a także działalnością artystyczną z osobami niewidomymi i głuchoniewidomymi.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Semi-final Award w międzynarodowym konkursie sztuki ,,New York Art Marathon”-Gertsmann Contemporary Art Galery- New York, United States, maj-czerwiec 2011; nagród Special Recognition Award w międzynarodowym konkursie sztuki ”Abstracts” Art Competition, Palm Beach, Floryda, United States, czerwiec 2011 i 2012.

Agnieszka Wojtowicz

Agnieszka WójtowiczZajmuje się twórczo różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, fotografią.

Jej prace (od 1990 r.) publikowane były cyklicznie w dzienniku: ,,Dzień” (cykl rysunków prezentujących szlacheckie gniazda, dworki i zabytki Lublina i Lubelszczyzny) a także w: ,,Kurierze Lubelskim”, ,,Akcencie” oraz w ,,Express Faktach”. W 1992-1993 pracowała w Telewizji Niezależnej Lublin, wykonując scenografię do programów telewizyjnych, była autorką programu ,,Magazyn Teatralny”.

W latach 1991-1992 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL.

Od 1998 roku przez kilkanaście lat współpracuje z pracownią plastyczną Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Od 2005 współpracuje z Galerią Sztuki Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i ponad 20 indywidualnych.

Prace w kolekcji Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie, w kolekcji Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”, zbiorach prywatnych w kraju i m. in. w Paryżu, Londynie, Stanach Zjednoczonych.

Adela Adamczyk

zaproszenie  adela adamczyk Easy-Resize.comUr. 1 kwietnia 1931 r. w Zamostku w pow. krasnostawskim. Ukończyła Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie następnie kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, które ukończyła w 1951 r. Studiowała na wydziale ceramiki w PWSSP we Wrocławiu.

Ukończyła studia z dwoma specjalizacjami: malarstwo architektoniczne i ceramika (1957 r.) Dalszą naukę kontynuowała w krakowskiej ASP. Obroniła dyplom ze specjalizacją gobelin ręczny na wydziale tkaniny artystycznej uzyskując tytuł artysty plastyka.

Od 1962 roku do 1985 była nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.

Od 1961 roku jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.

Paweł Znamierowski

Paweł ZnamierowskiUrodził się 20 grudnia 1961 roku w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-
Energetyczne w ZSME w Lublinie.

W 1984 roku podjął studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, kierunek Wychowanie Plastyczne. W 1990 roku uzyskał dyplom z malarstwa i aneks z fotografii w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Pod koniec studiów rozpoczął pracę w Fundacji Rozwoju KUL. Projektował znaki graficzne, foldery, przygotowywał projekty reklam, małych form graficznych i wykonywał inne prace wydawnicze. Następnie prowadził działalność gospodarczą, czyli pracownię plastyczną. Zajmował się szeroko pojętą reklamą wizualną oraz projektowaniem wnętrz.

Równolegle prowadził działalność artystyczną w zakresie malarstwa, fotografii i grafiki. Organizował wystawy indywidualne, brał udział w konkursach plastycznych. W 2002 podjął dodatkowo pracę w Lubelskim Teatrze Lalkowym im. H. Ch. Andersena w charakterze asystenta scenografa, a następnie kierownika technicznego. Zajmował się także szkoleniem studentów Wydziału Artystycznego w zakresu scenografii teatralnej teatru lalkowego (studenckie praktyki zawodowe).

Obecnie pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Bierze czynny udział w organizacji i ocenie konkursów plastycznych i fotograficznych przygotowywanych przez bibliotekę. Prowadzi szkolenia w zakresie projektowania graficznego i dokumentacji fotograficznej dla oddziałów terenowych. Zajmuje się również oprawą plastyczną, przygotowaniem, organizowaniem tematycznych wystaw okolicznościowych oraz działalnością edytorską w zakresie projektowania i składu książek, druków, periodyków, katalogów, plakatów. Nadzoruje, koordynuje prace galerii WBP, prowadzi rozmowy z twórcami organizuję wystawy. Wykonuje dokumentację działań bibliotecznych.

Od 2011 roku prowadzi zajęcia w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym na studiach podyplomowych „MULTIMEDIA” w zakresie projektowania graficznego i fotografii. Ponadto został zaangażowany do projektu prowadzonego na Wydziale Artystycznym, dotyczącego stworzenia filmu na temat Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetu jej imienia (film został zrealizowany, ja wspólnie ze studentami zajmowałem się jego montażem i koordynacją produkcji).

W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierunkiem dra hab. Marka Mazanowskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Jest członkiem ZPAP Okręg lubelski oraz prezesem ZPAF Okręg lubelski.

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto Przyjaźni"

plakatOkręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków pragnie serdecznie zaprosić Państwa na wystawę

"Pomost Kultury, Munster -Lublin, Święto  Przyjaźni",

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 6 września o godz. 12.00 na  Placu Litewskim w Lublinie.

Wystawa jest formą uczczenia 30-lecia podpisania umowy partnerskiej między miastami Lublin i Munster ( Niemcy).

Inicjatorami obchodów jubileuszu są artyści polscy i niemieccy przy współpracy Władz obu miast partnerskich.

ŚP. Roman Rogala /15.11.1938 - 19.08.2021/

roman rogalaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 Sierpnia zmarł nasz kolega Roman Rogala
ceniony artysta malarz i żeglarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Studium Nauczycielskiego w Łodzi. Po powrocie do Lublina pełnił funkcję
dyrektora Sztuki Użytkowej jednocześnie poświęcając się pracy twórczej.
Od 1993 roku związany z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, a od 2016 roku członek Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku artystycznym kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych. Uczestnik i laureat wielu konkursów m.in. organizowanych przez TPSP gdzie był wielokrotnie nagradzany. Uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego za upowszechnianie i krzewienie kultury oraz przez Prezydenta Miasta Lublin za wieloletnią i aktywną pracę społeczną na rzecz TPSP i upowszechnianie sztuk plastycznych.

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.08.2021 r. o godz. 11:00
w kaplicy Cmentarnej przy ulicy Lipowej.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.

wystawa malarstwa Małgorzaty Wzorek

Wzorek MSerdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Małgorzaty Wzorek

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu.

Wystawa czynna od 13 sierpnia do 5 września 2021 r.

Finisaż wystawy 27 sierpnia o godz. 17.00 

Wernisaż

środekSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Malarstwa Krystyny Rudzkiej-Przychody:

03.08.2021 r. godz. 16.00 (wtorek)

Galeria "Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego

ul. Plażowa 3, Zwierzyniec

Finisaż wystawy Piotra Tymochowicza

zaproszenie- gardzienice -

Piotr Tymochowicz (Vanitas) - Jubileusz 25-lecia pracy twórczej

Ur. w 1968 roku w Chełmie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego) UMCS w Lublinie w latach 1991-1996. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki pod kierunkiem adi. II st. Mikolaja Smoczyńskiego. Współtwórca grupy artystycznej Avruc eht oraz założyciel Stowarzyszenia Twórczego Prowincja gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Udział w ponad 120 wystawach Indywidualnych i zbiorowych (m.in. Warszawa, Kraków, Lublin, Zamość, Łódź, Gdynia, Toruń, Rzym) . Zajmuje się  malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową oraz użytkową. Mieszka i pracuje w Siedliszczu   Prace

w zbiorach i kolekcjach (m.in.): Galeria 72 w Chełmie, Muzeum Okręgowe w Zamościu, Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Galeria Teatru NN w Lublinie, Kolekcja Grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP.

ŚP. Sławomir Andrzej Mieleszko / 30.04. 1938 - 13.05.2021/

Fotografia ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie. Easy-Resize.comZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja zmarł nasz kolega prof. Sławomir Andrzej
Mieleszko. Wieloletni członek ZPAP, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca
młodzieży, wybitny pedagog oraz artysta rzeźbiarz. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1973 roku przez ponad 40 lat był związany z pracą
naukowo – dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 1980- 1993 pełnił funkcję dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS.
latach 1973 – 2008 kierownikiem Zakładu Rzeźby.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 maja 2021 r. w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzczonowie. O godzinie 12.30 zostanie wystawiona urny z
prochami i pożegnanie zmarłego, 13.00 msza żałobna, po czym nastąpi odprowadzenie
zmarłego do grobu.
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPAP składa szczere kondolencje i wyrazy współczucia
Rodzinie, Przyjaciołom.
…………………………………………………………………………………………………..
prof. dr hab. Sławomir Andrzej Mieleszko
Urodzony w 1938 r. w Nowym Świerżniu powiat Stołpce województwo nowogródzkie.
Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dyplom w pracowni prof. Bazylego Wójtowicza w roku 1963.
Jeden z pierwszych pedagogów tworzących podwaliny obecnego Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie, Dzięki jego osobistym kontaktom i życzliwości ówczesnych władz
uczelni w roku 1976 został powołany Instytut Sztuk Pięknych z siedzibą przy ul. Zana 11a.
W nowej strukturze zostaje powołany Zakład Rzeźby w skład którego wchodzą dwie
pracownie kierowane przez S. Mieleszko jako kierownika Zakładu Rzeźby.
W roku akademickim 1991-1992 miedzy innymi dzięki jego staraniom Instytut otrzymał
nową siedzibę w dawnej Jednostce Wojskowej przy al. Kraśnickiej 2b.
W roku 2013 po 40-stu latach pracy prof. Sławomir Andrzej Mieleszko przechodzi na
zasłużona emeryturę.
W dorobku artystycznym: kilkanaście wystawy indywidualnych i udział wielu wystawach
zbiorowych, nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach rzeźbiarskich. Autor kilkuset
rzeźb, w tym 23 rzeźb plenerowych i 19 monumentalnych wydarzeń z historią polski między
innymi:
- Pomnik Konfederacji Tyszowieckiej, Tyszowce 1964 r.
- Pomnik Partyzantów, Tomaszów Lubelski 1966 r.
- Pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Lublin 1969 r.
- Pomnik Zwycięstwa, Radzyń Podlaski 1970 r.
- Pomnik Nieznanego Żołnierza, Świdnik 1974 r.
- Pomnik Leopolda Staffa, Skarżysko  Kamienną 1979 r.
- Pomnik Martyrologii Żydów Lubelskich, Lublin 1985 r.
 
Laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej, medal Ministra
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Dwóch nagród wojewody
lubelskiego, Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina,
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla miasta Lublina”, Medal „Zasłużony dla miasta Świdnika”
i wielu nagród Rektora UMCS.
 
W twórczość rzeźbiarska prof. S. A. Mieleszko odznaczały się dwie kategorie: prace zlecone
przeważnie w miejscach publicznych oraz prace w których temat i użyte materiały były
wyborem rzeźbiarza Rzeźby należące do pierwszej kategorii to głównie upamiętniające
wydarzenia oraz ludzi pomniki, popiersia i statuy.

W swojej własnej twórczości, artysta wolny od ograniczeń i wymagań konkursu, czy zlecenia
ma możliwość do eksperymentowania. Proste acz silne w działaniu formy, miękkie linie
dodają charakter snu zdecydowanie przyczyniają się do określenia jego rzeźbiarskiego stylu.
Tendencja do abstrakcji, którą można zauważyć w tych pracach są wyznacznikiem jego stylu
wyobraźni i talentu.

Ogłoszenie Wyników konkursu Miedzynarodowy Wschodni Salon Sztuki

zaproszenie 23

Zapraszamy do obejrzenia relacji z ogłoszenia wyników podczas „Międzynarodowego Wschodnego Salonu Sztuki”.

Mamy nadzieję, że na początku nowego roku będziemy mogli zaprezentować pańswu wystawę pokonkursową w tradycyjnej formie.
 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu 25.Wschodniego Salonu Sztuki

protokol jury 25 wschodni salon sztuki 0001protokol jury 25 wschodni salon sztuki 0002Grand PrixII nagrodaIII nagrodaIV nagrodaV nagrodawyróżnienie1wyróżnienie2wyróżnienie3

 

Wystawa malarstwa. LESZEK W. NIEWIADOMSKI

zaproszenie LN-jpgStudia IWA UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Lisa - 1985 r. Studia podyplomowe IWA UMCS w pracowni grafiki prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej - 1989 r. Członek Zarządu Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Członek ZPAP, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków - wiceprezes (2007-2017), oraz grupy artystycznej „Kontrast”. Uczestnik 60 wystaw autorskich i 130 zbiorowych w Polsce
i zagranicą: Dania, Francja, Holandia, Kanada, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Włochy. Zajmuje się akrylem, pastelem olejnym i akwarelą. Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach muzealnych, placówek dyplomatycznych, galerii oraz
w kolekcjach prywatnych  w Polsce i za granicą. Laureat wielu nagród
i wyróżnień w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Medalem „Dantibus Spem”, Medalem 700-lecia Lublina, uhonorowany Nagrodami Kulturalnymi Województwa Lubelskiego, Nagrodami, Medalem, Pucharem oraz stypendium artystycznym Prezydenta m. Lublin. Twórca ilustracji dla wydawnictw literackich i naukowych. Twórca programów autorskich.                                                                                                                                                                                                                                                   

Wystawa Malarstwa. Wiesław Proć

zaproszenie Proć W Urodzony w 1960 roku. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS. Dyplom w 1984 roku w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Kwalifikacje I st. na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W 2007 roku uzyskał na tejże uczelni stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 1985 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w IWA UMCS. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku I Wydziału Artystycznego UMCS. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.  W dorobku artystycznym wyróżnia wystawy indywidualne malarstwa w Galerii „Kontakt” w Warszawie (1989), w Instytucie Polskim w Bratysławie (1996), w Pałacu Sztuki w Krakowie (2007), w Galerii „Pod Podłogą” w Lublinie (2011) oraz w Galerii r_z Okręgu Rzeszowskiego ZPAP (2019). Spośród wystaw zbiorowych o zasięgu ogólnopolskim wymienia udział w „Jesiennych Konfrontacjach” w Rzeszowie (1984, 1987), w „Salonie Zimowym” w Radomiu (1985), w XXII i XXIII edycji „Bielskiej Jesieni” oraz, wielokrotnie, w Salonach Wschodnich BWA Lublin. Brał udział w plenerach malarskich zarówno jako uczestnik jak i opiekun artystyczny grup studenckich WA UMCS.

SFbBox by website