SFbBox by website

HomeProjekty ZPAPWschodni Salon Sztuki

Wschodni Salon Sztuki

23. Wschodni Salon Sztuki 2018

23 wschodni plakatZapraszamy na Konferencję i Wystawę w ramach 23. Wschodniego Salonu Sztuki "Sztuka, jako przestrzeń wolności?"

16 listopada 2018 r. 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Plac Teatralny 1

Konferencja: 
Sala Kinowa / poziom -1
godz. 10:00-16:30 
Wystawa: 
Galeria Wystaw Czasowych / poziom -1 
godz. 18:00

Program

Tegoroczny „23 Wschodni Salon Sztuki Lublin 2018” wzorem lat ubiegłych będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS, Instytutem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Udział w wystawie wezmą artyści reprezentujących różne dziedziny sztuki (malarstwo, rzeźba, fotografia, wideo). Na wystawie zostaną zaprezentowane prace będące celem aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości.
Celem wystawy i konferencji jest między innymi dialog międzykulturowy, ocena zmian zachodzących w sztukach plastycznych oraz próba odpowiedzi na temat roli sztuki i artysty w kontekście Art. Worldu. Otwarta formuła wydarzenia umożliwia uwzględnienie różnorodnych tendencji poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej sztuki współczesnej. Ekspozycji będzie towarzyszyć cykl wykładów w ramach VII konferencja naukowej „Sztuka, jako przestrzeńwolności?” z udziałem zaproszonych gości z czołowych ośrodków akademickich w Polsce.

Czytaj więcej...

21 Wschodni Salon Sztuki - Lublin 2016

21 Wschodni Salon Sztuki - Lublin 2016
V Ogólnopolska konferencja
„Wojna Kulturowa. Spór o pryncypia sztuki, czy ideologie?”
Problemem wiodącym rozważań konferencyjnych będzie udział sztuk wizualnych w dokumentowaniu, przekształcaniu i tworzeniu nowego wymiaru rzeczywistości, w  sytuacji konfrontacji społeczeństw o odmiennych koncepcjach społecznych, normach moralnych i kulturowych, jaka ma miejsce we współczesnej Europie.
Z założenia konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko artystów, ale również krytyków i historyków  sztuki,  filozofów, kulturoznawców, socjologów kultury, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji stanie się bowiem szeroko rozumiany spór dotyczący formy i perspektyw rozwoju współczesnej kultury artystycznej oraz związki między sztuką, estetyką, etyką i socjologią oraz polityką.
W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m. in. następujących zagadnień:
•    sztuka w perspektywie zderzenia cywilizacji,
•    globalizacja świata sztuki,
•    uniwersalia sztuki najnowszej,
•    antyestetyka i antyetyka, a sztuka współczesna,
•    czy istnieje współczesny język sztuki?
•    promocja sztuki, czy propaganda?
•    sztuka współczesna – intuicja, interpretacja czy indoktrynacja?
Konferencja odbędzie się 18–19 listopada 2016 roku w Muzeum Lubelski ul. Zamkowa 9
21. Wschodni Salon Sztuki – wystawy:
•    Wernisaż wystawy 18 listopada godz.17.30 - Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego
•    „Graficzne Tete-a-tete”- wernisaż wystawy towarzyszącej 18 listopada godz.18.30 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - Galeria Po Schodach, ul. Bernardyńska 14a

Komunikat

Pełna relacja z konferencji i wystawy w zakładce Galeria Zdjęć. Zapraszamy.

20 Wschodni Salon Sztuki 2015

plakat-A4-20WSS20 Wschodni Salon Sztuki odbędzie się w dniach 13 - 14 listopada.
Wernisaż  wystawy 13 listopada Galeria WBP im.H. Łopacińskiego, godz.18.oo, ul. Narutowicza 4.
Konferencja Sztuka wobec aktualności - sala konferencyjna na Zamku Lubelskim 13 - 14 listopada.

Program konferencji

20 Wschodni Salon Sztuki wystawa

Okręg Lubelski ZPAP ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wystawie
„20 Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2015" „Sztuka wobec aktualności”

Tegoroczny „20 Wschodni Salon Sztuki-2014” wzorem lat ubiegłych będzie realizowany we współpracy z Muzeum Lubelskim na Zamku  oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
W wystawie udział mogą wziąć członkowie ZPAP Okręgu Lubelskiego oraz zaproszeni artyści,  reprezentujących różne dziedziny sztuki z Polski i zagranicy. Głównym celem wystawy jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej poprzez prezentację prac wybitnych twórców oraz młodych adeptów sztuki rozpoczynających swoją drogę twórczą. Otwarta formuła umożliwia uwzględnienie różnorodnych tendencji poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej sztuki współczesnej.
Ekspozycji będzie towarzyszyć cykl wykładów w ramach IV Międzynarodowej konferencji pt.: „Sztuka wobec aktualności” z udziałem zaproszonych gości. W trakcie konferencji mamy nadzieję poruszać tematy bliskie Państwa poszukiwaniom artystycznym oraz sposobu funkcjonowania artysty w świecie sztuki współczesnej.
Wernisaż wystawy 13 listopada
Wystawa odbędzie się pod patronatem: Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego

Szczegóły wystawy oraz  regulamin w biurze ZPAP.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Stanisław Bałdyga (Związek Polskich Artystów Plastyków),
Mariusz Drzewiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Piotr Kmieć (Związek Polskich Artystów Plastyków),
Zofia Kopel-Szulc (Związek Polskich Artystów Plastyków),
Wojciech Mendzelewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Sławomir Toman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Tomasz Zawadzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Krzysztof Szymanowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Andrzej Węcławski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie),
Paweł Znamierowski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Zbigniew Olszewski (Związek Polskich Artystów Plastyków).
Karol Pomykała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Marek Mazanowski(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
KOORDYNATOR PROJEKTU
Joanna Wysocka-Pikało (Związek Polskich Artystów Plastyków),
DOKUMENTACJA
Michał Kawalec (Związek Polskich Artystów Plastyków w Lublinie),
Piotr Maciuk - foto (Muzeum Lubelskie w Lublinie).

20 Wschodni Salon Sztuki Karta zgłoszenia

Przyjmowanie prac na 20 Wschodni Salon Sztuki

Informujemy, że przyjmowanie prac na wystawę 20 Wschodni Salon Sztuki odbędzie się 10 listopada w godz.1o.oo - 17.oo w WBP im.H. Łopacińskiego. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji posiadać metryczkę (imię i nazwisko twórcy, tytuł, rok powstania). Każdy przynosi tylko jedną pracę !

20 Wschodni Salon Sztuki

20 Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2015
IV Międzynarodowa  konferencja: „Sztuka wobec aktualności”

Zasadniczymi problemem rozważań konferencyjnych będzie aktualność w działaniach twórczych. Z założenia konferencja ma mieć charakter międzydyscyplinarny. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko artystów, ale również krytyków i historyków  sztuki,  filozofów, kulturoznawców, socjologów kultury, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane aktualność sztuki współczesnej oraz związki między sztuką, estetyką, etyka i socjologią. W trakcie konferencji naszym zamiarem jest poszukiwanie odpowiedzi na szereg nurtujących pytań m.in.:
•    Co znaczy aktualność sztuki? Jej zaangażowanie w nasze „teraz”, czy przeciwnie – idiomatyczna inność sztuki, ciągle na nowo odnajdywana
•    Czy sztuka wyzwalając się od swoich tradycyjnych wyznaczników (artystycznych, estetycznych, symbolicznych etc.) nie staje się zakładnikiem aktualności, czy wręcz jej pochodną?
•    Czy dziś sztuka jest aktualna, bo jest… aktualna?
•    Kto decyduje, co dziś jest aktualne?
•    Czyją aktualność sztuka realizuje?
•    Jak konstruowana jest obecnie nasza aktualność?
•    Czy istnieje tylko jedna jej „właściwa” postać, czy też każdy ma prawo do własnej aktualności?   

Konferencja odbędzie się 13-14 listopada 2015 roku w Muzeum Lubelski ul. Zamkowa 9 Lublin19 Wschodni Salon Sztuki

zaproszenie - Wschodni-Salon-Sztuki

III Ogólnopolska Konferencja: Granice sztuki - czy sztuka bez granic?

Problemem wiodącym rozważań konferencyjnych będzie współczesność w działaniach twórczych, udziału sztuk wizualnych w dokumentowaniu rzeczywistości, przekształcaniu i tworzeniu nowego jej wymiaru.Z założenia konferencja ma mieć charakter międzydyscyplinarny. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko artystów, ale również krytyków i historyków sztuki, filozofów, kulturoznawców, socjologów kultury, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane granice sztuki współczesnej oraz związki między sztuką, estetyką, etyką i socjologią.

W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m. in. następujących zagadnień:

  • czy istnieje zła sztuka ?
  • czy istnieje błąd w sztuce?
  • czy istnieje prawda w sztuce, prawda sztuki?
  • wolność sztuki – sztuka jako wolność?
  • sztuka współczesna – antykanon, eksperyment czy manipulacja
  • antyfundamentalizm i antyesencjalzim a sztuka współczesna
  • sztuka i (post)sztuka; podobieństwa i różnice

Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2014 roku w Sali Konferencyjnej Muzeum Lubelskiego, wystawa 19 Salonu w Galerii WBP im. H. Łopacińskiego.

  Program konferencji

 14 listopada 2014

9.30 – 10.00       Rejestracja uczestników
10.00 - 10.20     Przywitanie Prelegentów i gości , rozpoczęcie obrad
10.20 - 10.40     Prof. dr hab. Sławomir Marzec – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademia Sztuk Pięknych Warszawa
                                             Granice sztuki; dobra i zła sztuka.

10.40 – 11.00     Dr hab. Jacek Kucaba Instytut Sztuki PWSZ Tarnów,   Akademia Sztuk Pięknych Kraków
 Wolność w sztuce nie jest odpowiedzią lecz ciągłym pytaniem.

 11.00 - 11.20     Dyskusja

 11.20 - 11.40      Dr Henryk Kuś  Problem prawdy, a sztuka współczesna

 11.40 - 12.00     Ad. II st. prof. Anna Bem-Borucka Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk
                                            Czy istnieje prawda w sztuce, prawda sztuki?

12.00 - 12.20     Dyskusja

12.20 - 12.40     Maciej Mazurek redaktor naczelny kwartalnika Arttak – Sztuki Piękne
 Skąd się wzięło pomieszanie pojęć w sztuce?

 12.40 - 13.00      Dr Hubert Bilewicz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
                                             Od ziemniaków do hamburgerów: „historyczno – sztuczny” z pola walki

13.00 - 13.20     Łukasz Wiącek kulturoznawca, historyk sztuki 
                                             Granice sztuki czyli sztuka początku XXI wieku

13.20 - 13.40     Dyskusja

13.40 - 14.30     Przerwa kawowa

14.30 - 14.50     Dr Dorota Grubba – Thiede Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Warszawa
                                              „Comfort Zones” – afirmatywne działania współczesnych artystów w psychogeografii.

14.50 - 15.10     Prof. Paweł Frąckiewicz, Akademia Sztuk Pięknych Wrocław
                                               Ogród graficzny – Nowoczesne metody uprawy.

15.10 - 15.30      Dr Irina Gavrash Uniwersytet Gdański
                                              Strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej .

15.30 - 16.00      Dyskusja

18.00       Uroczysty wernisaż połączony z promocją wydawnictwa okolicznościowego

  15 listopada 2014

11.00 - 12.00      Prezentacja zbiorów Muzeum Lubelskiego

12.00 - 14.00      Dyskusja i zakończenie konferencji

                konferencja 1  konferencja 2  konferencja 3  konferencja 4  konferencja 5  konferencja 6  konferencja 7

                                                                  konferencja 8  konferencja 9  konferencja 12  konferencja 13

 

wschodni 1  wschodni 2  wschodni 3  wschodni 4  wschodni 5  wschodni 6  wschodni 7  wschodni 8

                  wschodni 9  wschodni 10  wschodni 11  wschodni 12  wschodni 25  wschodni 17  wschodni 24

                                    wschodni 18  wschodni 19  wschodni 20  wschodni 21  wschodni 22  wschodni 23 

                                                                             wschodni 13  wschodni 14  wschodni 15  wschodni 16    

 

 

SFbBox by website